Reklama

Legislacja

Szef BBN: ustawa o rezerwach strategicznych elementem przebudowy systemu bezpieczeństwa

Fot. BBN/Twitter
Fot. BBN/Twitter

Zmiany funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych i planowane przekształcenie jej w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych wpisują się w koncepcję przebudowy systemu bezpieczeństwa ludności cywilnej – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch po wtorkowym spotkaniu w BBN.

Rozwiązania przewidziane w czekającej na decyzję prezydenta ustawie o rezerwach strategicznych oraz przebieg szczepień przeciwko Covid-19 były tematem spotkania w BBN prezydenta Andrzeja Dudy z szefem KPRM i pełnomocnikiem rządu ds programu szczepień Michałem Dworczykiem.

"Prezydent spotkał się z ministrem Michałem Dworczykiem i kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych – wierzymy, że już wkrótce to będzie Agencja Rezerw Strategicznych - przed podjęciem decyzji dotyczącej podpisania ustawy" – powiedział Soloch dziennikarzom po spotkaniu. Według niego "powołanie Agencji Rezerw Strategicznych wpisuje się w koncepcję budowania odporności i ma być elementem przebudowywanego bezpieczeństwa ludności cywilnej". "Prezydent odbywa szersze konsultacje, przede wszystkim z osobami, które tę ustawę pilotowały" - dodał szef BBN, dziękując Dworczykowi "za wysiłek włożony w usprawnienie systemu rezerw strategicznych, co było postulatem prezydenta, zwartym w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego".

Pytany o ewentualne wątpliwości prezydenta przed podpisaniem ustawy Soloch odparł, że były one "rozwiewane na etapie powstawania tej ustawy, przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie BBN z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów". "Ale prezydent w procesie decyzyjnym chciał pewne rzeczy wyjaśnić, dopytać chociażby o samo ujęcie Agencji Rezerw Strategicznych, dodanie zadań związanych z logistyką; zakres kompetencji Agencji, również w stosunku do podmiotów prywatnych" – wyliczał szef BBN. Dodał, że tematem rozmowy były też plany przyszłych działań Agencji. "To przedsięwzięcie, z którego wagi przez całe lata nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale pandemia pewne procesy ujawniła i przyspieszyła. Stąd prezydent chciał te kwestie omówić bezpośrednio z tymi, którzy tę ustawę pilotują" – powiedział Soloch.

Według Dworczyka "to, co najistotniejsze, to zmiany, które pozwalają na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych". Podkreślił, że obecnie Agencja "jest jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień - zajmuje się logistyką, przechowywaniem szczepionek i koordynacją szeregu procesów". Szef KPRM zapewnił, że po zmianach, do których zmierza ustawa, "Agencja będzie tego rodzaju działania realizowała w sposób bardziej efektywny niż do tej pory". Jako przykłady podał ułatwienia w zakupach materiałów ochronnych i utrzymanie w kraju mocy produkcyjnych "jeśli chodzi o niektóre materiały czy asortyment niezbędny do użycia w sytuacjach kryzysowych". Dodał, że na braki, które wystąpiły wiosną, zareagował sam biznes i linie produkcyjne zostały częściowo odtworzone, "a zmieniane przepisy pozwalają Agencji Rezerw Materiałowych utrzymywać moce produkcyjne nawet w takich sytuacjach, kiedy ten sprzęt nie jest już niezbędny, ale żebyśmy mogli być przygotowani na sytuacje kryzysowe".

Ustawa o rezerwach strategicznych została przesłana prezydentowi w ubiegłym tygodniu. 21 stycznia Sejm odrzucił uchwałę Senatu, odrzucającą w całości ustawę o rezerwach strategicznych. Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, zwiększa też katalog rezerw.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych ma być decyzja premiera. Rezerwy będą mogły też być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury.

Senat, który odrzucił ustawę w całości, ocenił, że nie spełnia ona celu, jakim miało być zwiększenie skuteczności i podniesienie poziomu efektywności działań obecnej Agencji Rezerw Materiałowych, a wręcz może przyczynić się do pogłębienia problemów związanych z dotychczasowym zarządzaniem systemem rezerw strategicznych. Wątpliwości Senatu wzbudziło przewidziane w ustawie przejęcie wszystkich zadań z zakresu zarządzania i nadzoru nad systemem rezerw strategicznych przez premiera.

Wtorkowe spotkanie dotyczyło także programu szczepień przeciw COVID-19. Soloch powiedział, że prezydent otrzymał szczegółową informację na temat" przebiegu szczepień na COVID-19 i tego, "jakie tu są możliwości, jakie ograniczenia". Według relacji Dworczyka "prezydent szczegółowo weryfikował informacje, potencjalne zagrożenia i wyzwania". "Przede wszystkim dotyczyło to dostępu do szczepionek i opóźnień oraz zmniejszania dostaw przez zagranicznych producentów" – dodał.

Jednym z tematów były ewentualne zmiany w kolejnych kwartałach w systemie szczepień, kiedy szczepionek ma być więcej i – jak powiedział szef KPRM - "kiedy rozpoczną się szczepienia już nie tylko seniorów, ale dużo szersze szczepienia populacyjne".

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze