Reklama

Legislacja

Służby nie stracą prawa do przeszukań. Prezydent podpisał ustawę

Zdjęcie ilustracyjne/Fot. Śląska Policja
Zdjęcie ilustracyjne/Fot. Śląska Policja

W ekspresowym tempie rządzącym udało się znowelizować przepisy, które regulują zakres kontroli osobistej, sposób jej przeprowadzenia oraz prawa i obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych. 21 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał zmienione ustawy, które dotyczą działania Policji, Straży Granicznej, straży gminnych (miejskich), Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej. Mundurowi mogą spać spokojnie, bo widmo tego, że stracą jedno z podstawowych narzędzi swojej pracy zostało zażegnane.

Projekt nowelizacji 14 ustaw pojawił się w Sejmie na początku grudnia jako komisyjny, jednak przewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych nie ukrywał że powstał on w MSWiA. W sejmowych dyskusjach przedstawiciele wszystkich partii zgadzali się, że przepisy należy pilnie uchwalić, jednak debatę zdominował jednak fakt, że projekt trafił do Sejmu bardzo późno i był omawiany w powierzchowny sposób. 

Skąd całe zamieszanie i konieczność ekspresowego przyjęcia nowych przepisów? Jak pisaliśmy już w InfoSecurity24.pl, konieczność zmiany przepisów wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r., w którym zakwestionowane zostały regulacje dotyczące przeszukania i kontroli osobistej. Chodzi o opisaną w Kodeksie postępowania karnego sytuację, gdy w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczania, że osoba podejrzana lub takie rzeczy tam się znajdują. W tym samym celu i pod takim samym warunkiem można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów (to tzw. kontrola osobista).

Okazało się, że niekonstytucyjne przepisy stracą moc po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku, czyli dokładnie 23 grudnia 2018 r., a ustaw – pół roku później. Oznacza to, że wprawdzie wymienione wyżej służby miałyby wprawdzie nadal uprawnienia do dokonywania przeszukań, ale zniknęłyby przepisy, które regulują m.in., w jaki sposób należy prowadzić te czynności i jak je dokumentować. Przypomnijmy, przez rok żadne ministerstwo nie opublikowało projektu, który regulowałby materię przeszukania zgodnie z konstytucją. Co więcej, jak się wydaje z uwagi na kończący się czas, projekt w Sejmie pojawił się jako komisyjny, a nie rządowy mimo że przygotowany w MSWiA, właśnie dlatego, by skrócić czas prac (rządowe projekty wymagają całego szeregu konsultacji). 

Przepisy przyjęto w Sejmie i Senacie podczas ostatnich przed świętami posiedzeń. Do pełnego sukcesu, brakowało tylko podpisu Prezydenta, który złożył go 21 grudnia.

DM 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Roman

    Kolejny przykład uchwalania prawa, bez respektowania ustalonych procedur. Nawet jeśli uchwalane przepisy są potrzebne to sposób ich procedowania, naginanie procedur do uzyskania końcowego rezultatu jest po prostu karygodny. A co na to Prezydent RP, strażnik prawa? Podpisuje bez mrugnięcia okiem tak uchwalone przepisy. Czynią to bez żenady obecnie rządzący, a pewnie i będą korzystać przyszli rządzący. No cóż, nowa sanacja.

Reklama

Najnowsze