Reklama

Legislacja

Senatorowie mówią "nie" zmianom w Agencji Rezerw Materiałowych. Ustawa odrzucona

Fot. Daniel Gnap/KPRM
Fot. Daniel Gnap/KPRM

Senat odrzucił ustawę o rezerwach strategicznych przewidującą powołanie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejsce Agencji Rezerw Materiałowych. Dzień wcześniej senacka komisja innowacyjności i gospodarki rekomendowała przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

Za podjęciem uchwały o odrzucenie ustawy głosowało 52 senatorów, 48 było przeciw, nikt się wstrzymał od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili większość poprawek, których przyjęcie rekomendowała wcześniej komisja gospodarki i innowacyjności, natomiast wniosek o przyjęcie ustawy w całości nie uzyskał większości (50 senatorów było za, 50 przeciw, nikt się nie wstrzymał).

Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Nowe prawo reguluje zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania. Celem regulacji jest bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym - negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli.

Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zwiększa też katalog asortymentu rezerw. W ramach zapewniania rezerw strategicznych przewidziano możliwość utworzenia rezerw, które nie zostały ujęte w programie w sytuacji, gdy występuje brak albo znaczny deficyt określonych asortymentów.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych będzie decyzja premiera. Będą dodatkowe szczególne tryby udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości czy szefa ABW. Rezerwy będą mogły być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. System rezerw strategicznych będzie, tak jak do tej pory, finansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej i podmiotowej.

Teraz ustawą znów zajmą się posłowie. Zgodnie z przepisami Sejm może bezwzględną większością głosów (liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się) odrzucić senacką uchwałę, co skutkować będzie przyjęciem ustawy w zaproponowanym przez Sejm kształcie. Biorąc pod uwagę sejmową arytmetykę taki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na przyszły tydzień (20-21 stycznia) i być może to właśnie wtedy posłowie zajmą się odrzuconą przez Senat ustawą. 

PAP/IS24

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze