Reklama

Legislacja

Projekt ustawy o ochronie ludności "opuszcza" MSWiA

Fot. Zespół Prasowy KG PSP
Fot. Zespół Prasowy KG PSP

Dziś możemy z dumą powiedzieć, że projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest gotowy i został wysłany do dalszych prac legislacyjnych i uzgodnień międzyresortowych – przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak podał resort, do kancelarii premiera trafił już wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

O tym, że projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest już gotowy resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował w czwartek. „Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił już wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po nadaniu numeru zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, gdzie będzie można się z nim zapoznać” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie MSWiA.

Reklama

„Dziś możemy z dumą powiedzieć, że projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest gotowy i został wysłany do dalszych prac legislacyjnych i uzgodnień międzyresortowych. To bardzo konkretny zestaw procedur, które będą realizować poszczególne służby państwowe, instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczne. Jestem przekonany, że te regulacje skutecznie wzmocnią system bezpieczeństwa” – przekazał cytowany w komunikacie szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Według resortu, projekt ustawy, który niedługo ma ujrzeć światło dzienne „usunie lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”. „Projekt ureguluje fundamentalne kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Wprowadzi do porządku prawnego szereg pojęć dotychczas funkcjonujących wyłącznie w środowisku międzynarodowym i przestrzeni akademickiej. Przygotowane przepisy dotyczą również zagadnień uregulowanych do tej pory jedynie częściowo” – wskazało MSWiA. 

Czytaj też

W przygotowanych w MSWiA przepisach zostaną również ujęte mechanizmy ułatwiające działanie organów administracji publicznej dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej. Ważne jest tutaj wykorzystanie już sprawdzonych zasobów. To przede wszystkim struktury odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Państwowe Ratownictwo Medyczne, System Powiadamiania Ratunkowego. Do tego należy dołączyć także potencjał stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne) i organizacji pozarządowych.
Fragment komunikatu MSWiA o projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W komunikacie podkreślono również, że w ramach projektu ustawy wzmocniona zostanie rola ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wojewodów w zakresie współpracy z administracją samorządową. „Szef MSWiA będzie odpowiadał za koordynację podejmowanych działań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W rezultacie projekt ustawy przewiduje przyznanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji szeregu narzędzi prawnych, organizacyjnych, jak i finansowych. Pozwolą one na sprawne wykonywanie zadań w poszerzonym wymiarze. Obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje zarządzaniem kryzysowym jedynie w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania” – podał resort.

„Przygotowana ustawa wprowadzi rozwiązania umożliwiające skoordynowaną realizację zadań z zakresu ochrony ludności zarówno w czasie pokoju, jak i podczas obowiązywania stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny” – dodało MSWiA.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze