Reklama

Legislacja

Polska stworzy strategię migracyjną

Autor. Straż Graniczna

„W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszają prace nad stworzeniem kompleksowej, odpowiedzialnej i bezpiecznej strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030” – poinformowało MSWiA. Proces przyjmowania strategii ma się zakończyć przed objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, harmonogram działań przedstawił wiceszef resortu Maciej Duszczyk, który w MSWiA odpowiada za kwestie międzynarodowe oraz politykę migracyjną. Strategia migracyjna – jak przekonuje Duszczyk – „będzie zawierała kluczowe rozstrzygnięcia z punktu widzenia państwa”. Ma być też „dokumentem syntetycznym i kierunkowym dla działań podejmowanych przez różne instytucje i podmioty realizujące politykę migracyjną”.

Reklama

MSWiA przypomniało, że w styczniu został reaktywowany Międzyresortowy Zespół ds. Migracji, który będzie koordynował prace „związane z zarządzaniem procesami migracyjnymi”. Pierwsze posiedzenie Zespołu ma odbyć się 7 lutego 2024 roku.

Czytaj też

Resort spraw wewnętrznych zaprezentował też harmonogram prac nad przygotowywaną strategią. Od lutego do kwietnia, w konsultacji ze środowiskiem naukowym (Komitet Badań nad Migracjami PAN) przygotowana ma zostać ankieta zawierająca „zestaw zagadnień dotyczących migracji i polityki migracyjnej”. Następnie – jak tłumaczy MSWiA - trafi ona do szerokiego grona podmiotów zajmujących się polityką migracyjną. 

Ankietę będzie można wypełnić (kwiecień-czerwiec br.) zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Na podstawie jej wyników powstanie raport (lipiec-sierpień br.). Następnie w oparciu o ten raport (wrzesień br.) zostanie przedstawiony projekt kompleksowej, odpowiedzialnej i bezpiecznej strategii migracyjnej Polski, który trafi pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji.
Fragment komunikatu MSWiA
Reklama

Konsultacje społeczne projektu zaplanowano na październik i listopad 2024 r. W grudniu ma zostać opracowana ostateczna wersja projektu strategii migracyjnej, którym zajmie się Rada Ministrów. Od stycznia do czerwca 2025 roku, przygotowane mają być projekty nowych aktów prawnych, w tym m.in. nowa ustawa o cudzoziemcach.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze