Piotr Duda: sprawa art. 15a podważa wiarygodność rządu

16 marca 2021, 14:32
Duda Morawiecki
Fot. KPRM

"Niestety wprowadzone w nowelizacji rozwiązania są sprzecznie z przywołanymi uzgodnieniami. To bardzo ważne bo podważa wynik dotychczasowego dialogu społecznego i wiarygodność, która jest wizytówką obecnego rządu" - pisze Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w piśmie skierowanym do wiceministra Macieja Wąsika. Komentarz ten dotyczy zmian, które do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy proponuje mundurowym resort spraw wewnętrznych i administracji. 

Jak informował niedawno InfoSecurity24.pl, NSZZ "Solidarność" służb mundurowych otrzymała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, czyli dokument dotyczący art. 15a, i nie jest zadowolona. Co więcej, we wspólnym stanowisku podkreśla, że w kształcie, w którym został on przedstawiony, propozycje te dla środowiska są "nie do zaakceptowania". Kopię tego stanowiska przesłał do sekretarza stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Macieja Wąsika, lider "Solidarności" Piotr Duda. I, jak podkreśla, to co MSWiA proponuje w ramach nowelizacji sprzecznie jest z uzgodnieniami z 2018 roku oraz "podważa wynik dotychczasowego dialogu społecznego i wiarygodność, która jest wizytówką obecnego rządu". Takie samo pismo skierowano również do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. A z nieoficjalnych informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl wynika również, że trafiło ono także do resortu finansów.

W krótkim piśmie do wiceministra przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaznacza, że sprawa dotyczy "stosunkowo nielicznej grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy swoją służbę rozpoczęli pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r.". Pod stanowiskiem podpisani są jednak również mundurowi z policji, gdyż ich przecież także dotyczyć będą zmiany. Związkowcy z "Solidarności" podkreślają, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozwiązuje problemu, a wprowadza kolejny, czwarty już, system emerytalny. Ocenę tę przekazuje Wąsikowi przewodniczący Duda, pisząc, że "nowelizacja zamiast ujednolicać system, jeszcze bardziej go różnicuje". Co więcej, dodaje, że proponowane przez resort zmiany są dyskryminujące, powtarzając to, o czym pisali sami związkowcy, w których opinii nowelizacja jest "skarnie niekorzystna", biorąc pod uwagę rozwiązania, które stosowane są wobec funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1999 rokiem. 

Sami mundurowi związani z "Solidarnością" zwracali również uwagę na kryterium 25 lat stażu służby, które powoduje "iluzoryczną możliwość doliczenia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej, gdyż w praktyce wielu funkcjonariuszy liniowych nie jest w stanie tak długo pełnić służby z racji ogromnych obciążeń służbowych". Za niekorzystny uznali również wskaźnik zwiększenia wymiaru świadczenia emerytalnego.

Droga długa jest

Stanowisko związkowców z "Solidarności" w Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celno-Skarbowej Piotr Duda poparł i poprosił Macieja Wąsika o uwzględnienie ich postulatów przez MSWiA. Jak informował InfoSecurity24.pl, lista uwag do projektu, płynących nie tylko z "Solidarności" zrobiła się więc już dość długa i nie są to niestety uwagi redakcyjne. Funkcjonariusze oczekują od resortu wprowadzenia do niego wielu istotnych poprawek. Wygląda na to, że największe "starcia" w tej sprawie czekają nas na etapie prac nad dokumentem w Sejmie i Senacie.

Na razie MSWiA proponuje dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. Jak jednak zaznaczono, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, "o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)". Okresy przypadające przed, jak i  po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Resort chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

Projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a w lutym br. wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Jak wynika z zawartych tam informacji, powinien on zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku.

MR

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 104
Polo 102
wtorek, 16 marca 2021, 21:27

Ileż można czekać i dawać się nabijać w butelkę 3 rok już coś robią i nadal tylko pod siebie aby nie dać tym co się należy oraz tym co w trakcie służby to właśnie zabrali . Może by tak panowie i panie przypomnieć się chociażby na okres 1 miesiąca że psia grypa jest do odwołania Bo widzę że innego sposobu nie ma . Pozdrawiam .

Siwy
wtorek, 16 marca 2021, 20:59

I tak będą przeciagać, przeciagac. Pracę ruszą jak mundurowka zastrajkuje. Wyjścia nie ma.

Taki sukces to nie sukces
wtorek, 16 marca 2021, 18:42

Oczywiście, Solidarność wzięła w kuratele tylko grupę 99-03 zostawiając na pastwę losu w systemie 15a roczniki 03-12, dlaczego?, bo to jest tak mała grupa ludzi ze można śmiało potem ogłosić i obtrąbić sukces, informacja się przebije do mediów, a potem można wdrażać nowe porządki, małymi kroczkami pluralizm związkowy, jeżeli Solidarność chce naprawdę coś zrobić, naprawdę zmienić system na jednolity, sprawiedliwy dla wszystkich mundurowych to należy rozszerzyć art.15 na roczniki do 2012, przecież ci ludzie pracowali, odprowadzali składki, proste pytanie, ich składki, lata pracy są gorsze od kolegów z rocznika 99-03?, no Panowie związkowcy z Solidarności, są gorsze?

funk
wtorek, 16 marca 2021, 21:32

Przyjętym po 2003 r nikt nie zmienił wstecz przepisów, przyjęli się na już obowiązujących przepisach ! Art. 15a jest niesprawiedliwy dla przyjętych miedzy 99 -03 a najbardziej dla tych co przed 99 odbywali zasadnicza i nadterminową służbę wojskową.

Ciągle nic, tyle lat
środa, 17 marca 2021, 08:33

Zgadzam się, najbardziej niesprawiedliwy jest podział na lepsze (kandydacka) i gorsze (zasadnicza) wojsko, robiliśmy to samo, a przepis dla każdego jest inny, to jest dopiero kuriozum, tutaj Solidarność powinna coś zrobić dla tych ludzi, a tu cisza...

Kolega
wtorek, 16 marca 2021, 20:59

Składki kolegów z rocznika 03-12 nie są gorsze. Warunki przyjęcia do służby określały jasno i wyraźnie, że ta właśnie grupa osób objęta jest systemem emerytalnym art.15a i tutaj ustawa jak wobec kolegów z rocznika 99-03 nie zadziałała wstecz.

Artus
środa, 17 marca 2021, 08:07

No są gorsze, bo gorzej liczone są ich lata pracy, ich lata składkowe, jak można zaklinać rzeczywistość, zmiana powinna dotyczyć likwidacji art.15a dla 99-12 a nie kosmetyki dla 99-03, w ten sposób dla 03-12 nadal będzie istniał ten relikt przeszłości, który dzieli na lepszych i gorszych, to Związków Solidarność nie interesuje?

Tweets InfoSecurity24