Reklama

Legislacja

Mundurowe uczelnie "ograniczą funkcjonowanie"

Fot. WSPol, MSWiA
Fot. WSPol, MSWiA

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych”, zgodnie z którym kształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, do końca lutego przyszłego roku, będzie prowadzone „z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Ma to dotyczyć większości przypadków, „niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia”. Wszystko przez epidemię koronawirusa. 

"Zgodnie z przepisem upoważniającym, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni służb państwowych w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Wydanie rozporządzenia jest uzasadnione wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni" – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

To nie pierwszy raz, kiedy uczelnie nadzorowane przez MSWiA będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zawieszał już kształcenie na studiach oraz studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Termin ten był kilkukrotnie przedłużany - do 10 kwietnia 2020 r., 26 kwietnia 2020 r., 24 maja 2020 r. i 30 września 2020 r.

Na skutek podjętych przez Rząd decyzji dotyczących wprowadzenia nowych zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2 zróżnicowanych pod względem ograniczeń obowiązujących na obszarach czerwonym i żółtym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, konieczne jest podjęcie działań zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii, polegających na ograniczeniu udziału studentów w zajęciach organizowanych przez uczelnie służb państwowych. Niezbędne jest zatem wprowadzenie regulacji pozwalających na wyeliminowanie konieczności udziału studentów w zajęciach organizowanych przez uczelnie.

Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

MSWiA proponuje wprowadzenie do 28 lutego 2021 r. ograniczenia funkcjonowania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Resort zamierza zawiesić kształcenie na "studiach, na studiach podyplomowych oraz innych formach". MSWiA dopuszcza jednak możliwość prowadzenia "w siedzibie uczelni zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów oraz zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęć na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku  nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie". W rozporządzeniu przewidziano też możliwość przenoszenia zajęć na inny okres rozliczeniowy, jeżeli nie będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa osób biorących w nich udział. W pozostałych przypadkach resort proponuje, by do końca lutego przyszłego roku naukę prowadzić "z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia". Jak argumentują twórcy rozporządzenia, "utrzymanie tej regulacji ma istotne znaczenie dla zminimalizowania skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnienia w realizacji programu danego kształcenia."

Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia w siedzibie uczelni podejmować ma jej rektor, który będzie też określać "warunki realizacji zajęć zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni".

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Projekt - zgodnie z informacjami zawartymi na stronach Rządowego Centrum Legislacji - jest obecnie na etapie uzgodnień. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze