Reklama

Legislacja

Modernizacja Służby Więziennej i służb MSWiA w jednej ustawie

Fot. mjr Marcin Błaszczyk/Służba Więzienna
Fot. mjr Marcin Błaszczyk/Służba Więzienna

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała wprowadzenie poprawek, zgodnie którymi do tzw. ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA zostanie wpisany także wart prawie 2 mld złotych program modernizacji Służby Więziennej.

Na posłów wchodzących w skład sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych czekała podczas środowego spotkania niespodzianka od resortu sprawiedliwości. Zaproponował on bowiem, by program modernizacji podległej mu Służby Więziennej stał się częścią analogicznej ustawy procedowanej dla służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To właśnie na środę, 1 grudnia zaplanowano pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez MSWiA dla Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, wartego ponad 10,3 mld złotych.

Poprawki, zgodnie z którymi do tzw. ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA wpisany miał zostać program modernizacji podległej resortowi sprawiedliwości Służby Więziennej, złożył - w porozumieniu ze stroną rządową i na jej prośbę - poseł PiS i wiceprzewodniczący komisji Zdzisław Sipiera. Nie była to więc autopoprawka przygotowana przez rząd, złożona przed pierwszym czytaniem projektu.

W trakcie debaty wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś zaznaczył, że tzw. ustawa modernizacyjna Służby Więziennej pierwotnie była procedowana jako osobny projekt. "Zaproponowano, żeby stała się ona częścią ustawy, którą prowadzimy (ustawa modernizacyjna służb podległych MSWiA - przyp. red.), ale osobnym programem" - zaznaczył.

Biuro Legislacyjne Sejmu zwracało uwagę, że wprowadzenie poprawki dotyczącej programu modernizacji Służby Więziennej, do projektu ustawy, który procedowany jest w trybie pilnym i nie obejmuje tej służby, będzie naruszało konstytucję. Innego zdania był jednak Michał Woś. "Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w pełni mieścimy się w konstytucji" - podkreślił. Powołał się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1999 roku, "gdzie Trybunał szczegółowo pochylił się nad zakresem zgłaszania poprawek, także m.in. do projektów pilnych" - mówił. "Program modernizacji poszczególnych służb jest bardzo blisko związany także przecież z inną ważną służbą, jaka jest Służba Więzienna" - ocenił.

Wątpliwości dotyczące dodania programu modernizacji Służby Więziennej do ustawy modernizacyjnej służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji miała również część posłów. Jak podkreślali w trakcie dyskusji, zajmowanie się sprawami więziennej formacji nie leży w ich kompetencji, a komisji sprawiedliwości, i wykracza poza ich wiedzę. Co więcej, dokumenty dotyczące programu modernizacji Służby Więziennej, a dokładnie jego dodania do ustawy modernizacyjnej MSWiA, zostały dostarczone posłom tuż przed rozpoczęciem spotkania komisji, nie mieli mieć oni więc szansy się z nimi zapoznać.

Choć pojawiły się argumenty i głosy sprzeciwiające się przyjęciu poprawki dotyczącej SW, to nie wpłynęły one ostatecznie na wynik głosowania posłów wchodzących w skład komisji. Sprzeciwił się, co ważne, tylko jeden z nich, a żaden nie wstrzymał się od głosu. 17 posłów było za.

Wiele wskazuje więc na to, że pierwszy raz w historii modernizacji służb mundurowych, programy dotyczące formacji podległych MSWiA i resortowi sprawiedliwości zostaną połączone w jedną ustawę. O tym ostatecznie zadecydują oczywiście posłowie podczas głosowania na sali plenarnej, jednak wynik wydaje się dość przewidywalny. Głosowanie nad projektem - w nowym, poszerzonym o Służbę Więzienną kształcie - odbędzie się najprawdopodobniej w zaplanowanym na czwartek bloku głosowań.

PAP/MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze