Reklama

Legislacja

Mandat za łamanie obostrzeń nie tylko od Policji

Fot. Straż Graniczna/Twitter
Fot. Straż Graniczna/Twitter

Stan wyjątkowy w Polsce obowiązuje już niemal tydzień w związku z czym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło znowelizować rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wystawiać mandaty karne.

Złamanie obostrzeń wprowadzonych prezydenckim rozporządzeniem, co wynika z ustawy i o czym informował m.in. rzecznik prasowy komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka, zagrożone jest karą aresztu, a także grzywny (która przyznana może zostać w drodze mandatu karnego). Jeśli sprawa trafi do sądu, osoby nieprzestrzegające wprowadzonych w ubiegły czwartek przepisów - zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym  mogą "liczyć" na szybką decyzję, bowiem sprawy rozpatrywane mają być w trybie przyspieszonym.

MSWiA chce, by mandaty za nieprzestrzeganie przepisów związanych ze stanem wyjątkowym przyznawać mogła także Straż Graniczna, która – co naturalne – jest formacją wiodącą w walce z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. W opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie rozporządzenia szefa MSWiA, jak czytamy, "uwzględniono możliwość rozszerzenia uprawnień na wykroczenia określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, które wpisują się w zadania ustawowe Straży Granicznej". Ma to umożliwić funkcjonariuszom SG, podczas wykonywania ich ustawowych zadań na obszarze objętym stanem wyjątkowym, nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z naruszaniem obowiązujących tam nakazów lub zakazów.

W myśl noweli do obowiązującego dziś rozporządzenia, dodane zostaną nowe wykroczenia określone w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 10 i 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, "wykroczenia te wynikają z naruszenia ograniczeń, które zostają wprowadzone na czas stanu wyjątkowego na części obszaru województwa podlaskiego oraz na części obszaru województwa lubelskiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego".

W ramach ww. rozporządzenia (rozporządzenie RM z 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego - przyp. red.) wprowadzono następujący katalog ograniczeń wolności i praw:
1) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;
2) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
3) obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
4) zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;
5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
6) ograniczenie dostępu do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, i – jak podkreślono  ważne, by stało się to "jak najszybciej", tak by móc zapewnić właściwe wykonywanie "zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego".

Jak podkreśla Straż Graniczna, presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy nie traci na sile. Z informacji jakie przekazała formacja wynika, że tylko minionej doby odnotowano 191 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka. Mundurowi zatrzymali 36 nielegalnych imigrantów: 18 obywateli Iraku, 3 obywateli Iranu, 3 obywateli Tadżykistanu i 12 osób, których tożsamość wciąż jest ustalana.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze