Wyboista droga projektu zmian w art. 15a

7 kwietnia 2021, 16:53
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. fot. KPRM
Fot. KPRM

Projekt zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, regulujący kwestię osławionego art. 15a, nie nabrał oczekiwanego przez mundurowych legislacyjnego rozpędu. Miał on zostać przyjęty przez rząd - zgodnie z planami - do końca marca br., ale tak się jednak nie stało. Wiceszef MSWiA podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami mundurowej "Solidarności" miał jednak zapewnić, że rozmowy na temat art. 15a będą kontynuowane. 

O zmiany w mundurowej ustawie emerytalnej, które uregulowałyby kwestie zaliczania do emerytury lat pracy "z cywila" zabiegają od lat przedstawiciele niemal wszystkich mundurowych środowisk. Konieczność ich wprowadzenia zapisano nawet w mundurowych porozumieniach podpisanych w 2018 roku. Na projekt funkcjonariusze czekali aż do końca września 2020 roku i jak się szybko okazało przedstawione przez MSWiA propozycje nie do końca spełniły oczekiwania środowiska. Jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych szereg uwag zgłosili związkowcy reprezentujący formacje podległe MSWiA, a wtórowali im m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy zabiegają - z poparciem nadzorującego SW wiceministra sprawiedliwości - wnioskując o to, by projekt dotyczył także ich formacji. 

Porządkując fakty. Projekt został 9 lutego został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów i jak wynika z zawartych tam informacji, powinien zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku. Tak się nie stało i nie do końca wiadomo na jakim obecnie etapie legislacyjnym dokument ten się znajduje. Redakcja InfoSecurity24.pl 31 marca zapytała o tę sprawę Centrum Informacyjne Rządu, jednak do dnia publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi co dzieje się obecnie z projektem "ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw". KPRM pytaliśmy też o to, kiedy projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów oraz z czego wynika opóźnienie. Także na te pytania do dziś nie odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Projektu nie opublikowano także na stronach Rządowego Centrum Legislacji. 

Dlaczego więc dokument nie został jeszcze przyjęty przez rząd i nie trafił do Sejmu? Powodów może być oczywiście wiele, jednak wydaje się, że jednym z bardziej prawdopodobnych jest ten związany z brakiem porozumienia na linii MSWiA-funkcjonariusze, a to z kolei znajduje potwierdzenie w licznych uwagach przesyłanych przez związkowców reprezentujących mundurowych już jakiś czas temu. Zastrzeżenia, jakie zgłaszali, jeśli miałby zostać zaakceptowane, wpłynęłyby bowiem na dość znaczącą zmianę pierwotnych założeń poczynionych przez MSWiA. Funkcjonariusze oczekują bowiem m.in. rezygnacji z konieczności posiadania 25 lat służby, bez osiągnięcia których doliczenie pracy z cywila, zgodnie z założeniami MSWIA, jest niemożliwe czy zmiany wysokości mnożnika, który MSWiA ustaliło na poziomie 1,3 proc. A to tylko dwie z wielu uwag jakie przedstawiono resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Brak porozumienia dotyczący podstawowych kwestii, jakie nowelizacja ustawy ma regulować, może więc być jednym z czynników hamulcowych. Trudno bowiem przypuszczać, że MSWiA zdecyduje się na przeprowadzenie przez rząd i skierowanie do Sejmu ustawy w kształcie tak krytykowanym przez środowisko, którego ma w końcu dotyczyć. Choć trzeba też jasno powiedzieć, że przy obecnej sytuacji budżetowej nic nie jest wykluczone. 

Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, a jednocześnie osoba odpowiedzialna za projekt tych zmian, na niedawnym spotkaniu z mundurową "Solidarnością" miał zapewnić, że prace nad projektem trwają i jest gotowy do rozmów. Pytanie tylko, kiedy mundurowi mogą liczyć na ich zakończenie i jaki będzie ich finalny efekt? 

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 107
Emeryt
poniedziałek, 24 maja 2021, 12:47

tak spotkają się...... na grilu. Jawna kpina. Wyznaczą kolejny termin i kolejny itd. My zaś tracimy co miesiąc konkretne pieniądze, które powinny być wypłacone do emerytury. Porozumienie z 2018 związki sprzedały za ,, dziadkowe".

Spotkanie 25 Maj
sobota, 22 maja 2021, 15:11

25 Maja spotkanie FZZSM, może wreszcie ktoś poruszy też temat ZSW, czas najwyższy żeby ten wątek przebił się na stałe do tematu 15a, zwłaszcza że mamy tu do czynienia z ewidentnym skrzywdzeniem służby wojskowej 15a przez zastępcza służbę wojskową 15

Nastek
poniedziałek, 24 maja 2021, 15:40

Ta, a po 25 maja przyjdzie drugi 25 maj w przyszłym roku, daj spokój, kogo nie boli temu powoli, mnie ciekawi czy związki zawalczą o roczniki 03-12, to będzie dla nas przyjętych po 03 jakiś obraz i przegląd sytuacji

Grzechu
środa, 19 maja 2021, 21:49

Dajmy szansę naszym reprezetantom na rozmowy i negocjacje, pozostaje liczyć że się dogadają w kwestii 15a i wreszcie ogłoszą to swiatu

Irek
sobota, 22 maja 2021, 21:50

Naprawdę wierzysz że na tym się zakończy?, mam nadzieję że 15a zniknie na stałe dla wszystkich którzy pod niego podlegają

Daj pan spokój
środa, 19 maja 2021, 16:33

A czym była ZSW jak nie przygotowaniem do służby zawodowej, czym?, praca z bronią, masa szkoleń, obsługa każdej jednostki broni, środków śpb, to co to było, dwuletni kurs dla fascynatów broni?, no bądźmy poważni

Zen
piątek, 21 maja 2021, 22:13

ZSW była znacznie lepszym przygotowaniem do służby zawodowej niż przygotowawcza kandydacka, tj. zastępcza wojskowa, zwłaszcza na uznanie zasługują JW które kształciły specjalistów różnych dziedzin, a takich specjalistycznych JW w WP było sporo, ci ludzie po dziś dzień pracują w różnych formacjach, jam więc można podważać wartość ZSW i dyskryminować pod względem art.15/15a

Żołnierz
środa, 19 maja 2021, 13:28

Służba nadterminowa przed 99 w wojsku nie podlega pod art15 tylko pod 15a. Dlaczego jest ta niesprawiedliwość

ZSW/nadterminowa 94-97
środa, 19 maja 2021, 16:30

Wiele osób że służby zasadniczej lub nadterminowej pracowało zaraz po służbie w nowych lub tych samych formacjach, nie pytaj dlaczego podlegają pod 15a, nikt tego nie wie, nikt ci tego logicznie nie wytłumaczy, podnoszą wątek składkowy i służby przygotowawczej, to totalna bzdura i nadużycie, poczytaj, morze atramentu na to poszło, dlatego zostaje Sąd lub pismo z zapytaniem do Premiera, Związki nie interesuje ten temat, bynajmniej nie znalazłem nawet wzmianki

Tweets InfoSecurity24