Konferencja „Inteligentne Granice”

9 października 2015, 17:40
fot.

W dniu 8 października 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja ”Inteligentne Granice”. Tematami przewodnimi wydarzenia było bezpieczeństwo granic UE, nowe technologie używane przez Straż Graniczną. Na wystawie towarzyszącej konferencji zaprezentowano szeroki zakres środków technicznych używanych do kontroli granic. 

W dniu 8 października 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja ”Inteligentne Granice”. To cykliczne wydarzenie organizowane w celu przedyskutowania problemów związanych z kontrolą granic, a także zaprezentowania najnowszych technologii i trendów w tym zakresie. Organizatorem jest Zarząd Targów Warszawskich S.A., a głównym partnerem merytorycznym Straż Graniczna. „Inteligentne granice" to projekt, który ma umożliwiać skuteczną kontrolę zewnętrznych granic UE z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

W tym roku tematami przewodnimi konferencji były:

  • Bezpieczeństwo zewnętrznych i wewnętrznych granic Unii Europejskiej w aktualnej sytuacji międzynarodowej;
  • Nowe wyzwania – nowe technologie: wyposażenie specjalistyczne, morskie i lotnicze Straży Granicznej;
  • Wyposażenie indywidualne i zespołowe w ochronie granic lądowych;
  • Inteligentna granica – prawne, techniczne i organizacyjne ramy działań Straży Granicznej w zmieniającym się otoczeniu.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, administracji samorządowej i rządowej, Sił Zbrojnych, Polski ABW, Agencji FRONTEX, zagranicznych służb granicznych,  a także naukowcy i przedsiębiorcy.

Oprócz konferencji urządzono także wystawę towarzyszącą prezentującą sprzęt i technologię używane przez Straż Graniczną, a także rozwiązania, które mogłyby być używane przez nią w przyszłości. W tym roku pokazano m.in. model śmigłowca, roboty, środki obserwacyjne, systemy monitoringu, sensory, broń oraz elementy wyposażenia indywidualnego funkcjonariusza. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets InfoSecurity24