Reklama

Służby Mundurowe

Europoltech 2017: „Srebrna Gwiazda Policji” dla Radmoru

  • „Srebrna Gwiazda Policji” została przyznana spółce Radmor za System Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej. Fot. M.Dura
    „Srebrna Gwiazda Policji” została przyznana spółce Radmor za System Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej. Fot. M.Dura
  • Fot. U.S. Navy / Rick Naystatt
    Fot. U.S. Navy / Rick Naystatt

Gdyńska spółka Radmor należąca do grupy WB otrzymała na targach Europoltech 2017 wyróżnienie „Srebrna Gwiazda Policji” za System Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej.

System Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej (SLW) pozwala na monitorowanie położenia użytkowników cyfrowych systemów łączności (np. TETRA czy DMR) w takich miejscach, gdzie nie ma zasięgu systemu nawigacji satelitarnej GPS. Są to przede wszystkim budynki mocno zasłonięte konstrukcjami stalowymi, z dużą ilością instalacji elektrycznych i rurociągów – np. elektrownie. W tego rodzaju infrastrukturze sygnał GPS jest bowiem bardzo często wytłumiony albo zakłócony.

SLW opiera się o znaczniki radiowe, który są rozmieszczane wewnątrz budynku w dokładnie zaznaczonych na planie miejscach (w przypadku podobnego typu instalacji w jednej z elektrowni na południu Polski wykorzystano 700 znaczników). Każdy znacznik w sposób ciągły (z interwałem około 1 s) nadaje w paśmie GSM 868 MHz swoje: ID (unikalny identyfikator), poziom napięcia baterii i w razie potrzeby również temperaturę.

Ze znacznikami SLW współpracują radiotelefony wyposażone w doczepiony specjalny czytnik (na zdjęciu radiotelefon EADS) lub czytnik wbudowany wewnątrz radiotelefonu jako dodatkowa płytka (na zdjęciu radiotelefon Hytera). Fot. M.Dura,

W przypadku, gdy w zasięgu znacznika pojawi się osoba z radiotelefonem wyposażonym w doczepiony specjalny czytnik (lub czytnik wbudowany wewnątrz radiotelefonu jako dodatkowa płytka), ten czytnik odbierze od znacznika sygnał, zdekoduje go i za pomocą sieci radiowej wyśle informację (o jego ID, poziomie baterii i temperaturze) do jednostki centralnej.

Znając położenie znaczników na planie budynku można z łatwością i dużą dokładnością zlokalizować radiotelefon, korzystając z ID w odebranym przez niego sygnale. Śledząc jak zmieniają się ID sygnałów dochodzących do radiotelefonu można dodatkowo określić jaką trasą porusza się jego użytkownik. „Wizualizacja lokalizacji użytkownika odbywa się w specjalnie opracowanej Aplikacji Dyspozytorskiej integrującej mapy terenu i plany budynków na jednym ekranie”.

Dokładność Systemu Lokalizacji Wewnątrzbudynkowej zależy od ilości znaczników rozmieszczonych wewnątrz budynku. Do określenia pozycji nie stosuje się bowiem żadnej triangulacji, ale jedynie sygnał z określonym ID. Wchodząc w zasięg znacznika wiadomo jedynie, że jesteśmy w jego zasięgu i może to zostać odwzorowane na planie.

Większą dokładność pozycjonowania np. w pomieszczeniach uzyskuje się poprzez gęstsze rozmieszczenie znaczników i regulację ich mocy (tak, żeby ich zasięgi się na siebie nie nakładały). Zasadniczo odstęp między znacznikami powinien być w granicach 2-10 m. Rozstawia się je na samym początku, podczas instalacji systemu w danej infrastrukturze, zakładając początkowy poziom sygnałów.

Urządzenie nadzorcze SLW i znacznik SLW. Fot. M.Dura,

Później, po uruchomieniu prowadzona jest optymalizacja systemu. Gdyby wykorzystano do niego tylko komputer i prowadzono oddzielne, powolne przeprogramowanie znaczników, proces ten mógłby być długotrwały (znaczników może być nawet kilkaset). Dlatego w Radmorze opracowano urządzenie nadzorcze – moduł, które się łączy ze znacznikami drogą radiową i jest w stanie przeprogramować ich parametry – np. moc, sygnał ID, interwały. Robi się to zdalnie i wystarczy jedynie się pojawić w zasięgu znaczników.

Istnieją dwa sposoby przeprogramowania znaczników. Może się to odbywać pojedynczo, wtedy są one kolejno podłączane do odpowiedniej aplikacji za pomocą urządzenia nadzorczego. Można również działać w tzw. trybie automatycznym, zadając wewnątrz urządzenia nadzorczego „wsad programowy” z parametrami nawet kilkuset znaczników, po czym następuje przejście wraz z systemem po całym terenie. Urządzenie nadzorcze działa w tym przypadku jak „filgun” (programator). Dochodząc do każdego z kolei znacznika następuje jego automatyczne przeprogramowanie. Cały ten proces jest dodatkowo rejestrowany wewnątrz pamięci urządzenia nadzorczego.

W ten sposób wiadomo na przykład czy wszystkie znaczniki zostały przeprogramowane i w jaki sposób. Po powrocie z „obchodu” dane są później przesyłane do komputera i specjalna aplikacja wskazuje, czy wszystko zostało prawidłowo zrealizowane. Cały proces jest bardzo prosty, ponieważ na urządzeniu nadzorczym są tylko dwie diody sygnalizujące status prowadzonej operacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama