Reklama

Służby Mundurowe

Europoltech 2015: Bezzałogowce w systemie bezpieczeństwa

  • Mini śmigłowiec Koliber może uzupełnić systemy monitoringu obiektów - fot. J. Sabak
    Mini śmigłowiec Koliber może uzupełnić systemy monitoringu obiektów - fot. J. Sabak

Już niebawem bezzałogowce mogą stać się elementem zautomatyzowanych systemów bezpieczeństwa obiektów. Efektem wspólnej pracy ITWL i firmy Comarch jest implementacja mini BSL pionowego startu Koliber do systemu Comarch SOC (Security Operations Center). 

Comarch SOC integruje środki dozoru, takie jak czujniki sygnalizujące naruszenie perymetru, kontrole wejść, czujniki ruchu, kamery stacjonarne i bezzałogowe statki powietrzne. Celem jest nie tylko połączenie ich we wspólny, spójny układ bezpieczeństwa, ale też automatyzacja działania, dzięki czemu operator nie musi stale obserwować dziesiątek monitorów. Badania wskazują, że już po kilkunastu minutach obserwacji obrazu z wielu kamer człowiek przestaje wychwytywać większość zbieranych przez nie informacji.

System Comarch SOC ma na celu stałe śledzenie obrazu z kamer i sygnałów z czujników, wyszukując naruszenia procedur i nietypowe, niepasujące do schematów zdarzenia. Taki incydent jest natychmiast sygnalizowany operatorom ochrony, wraz z sugestią standardowej reakcji i przeciwdziałania. Jednym z elementów tej reakcji może być wysłanie w rejon naruszenia procedur bezpieczeństwa bezzałogowca, w celu zebrania szczegółowych danych i poszerzenia świadomości sytuacyjnej np. dla grupy interwencyjnej.

W tym celu do systemu wprowadzono maszyny bezzałogowe Koliber, opracowane przez ITWL. Są to niewielkie wielowirnikowce pionowego startu o masie około 3 kg, mogące pozostawać w powietrzu przez 25 minut, dostarczając obrazu z wbudowanej kamery. Koliber może być sterowany ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem systemu GPS.

Zgodnie z obecnymi możliwościami technicznymi i prawnymi maszyna musi być nadzorowana podczas lotu przez człowieka i wymaga ręcznej obsługi przy przyłączaniu zasilania oraz diagnostyce, jednak trwają prace nad zwiększeniem autonomii bezzałogowców działających w systemach bezpieczeństwa. Rozwijana jest np. platforma do bezobsługowego ładowania akumulatorów bezzałogowca oraz systemy autodiagnostyczne, co otwiera nowe możliwości zastosowań. Jednym z nich jest wykorzystanie rozmieszczonych w terenie autonomicznych stacji bezzałogowców, które będą używane do patrolowania w niedostępnych obszarach, lub będą prowadzić dozór oddalonych instalacji. Ingerencja człowieka wymaga będzie jedynie w wypadku awarii lub w celu konserwacji.

Tego typu rozwiązania jak Comarch SOC, łączące systemy cyfrowej obróbki danych, stacjonarne kamery i czujniki z bezzałogowcami, mogą znaleźć zastosowanie w ochronie kompleksów biurowych czy przemysłowych. Szczególnie przydatne mogą być w dozorze i zabezpieczeniu obiektów wojskowych czy infrastruktury krytycznej, np. lotnisk, stacji transformatorowych, linii przesyłowych, obiektów teleinformatycznych, przepompowni oraz zbiorników wodnych. 

Reklama

Komentarze

    Reklama