Czy unijne granice będą bezpieczniejsze? Porozumienie w sprawie ETIAS zawarte

26 kwietnia 2018, 10:38
Straż Graniczna Kontrola graniczna for.strazgraniczna.pl
fot.strazgraniczna.pl
  • System będzie miał zastosowanie do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego;
  • ETIAS pozwoli przeprowadzać kontrole z wyprzedzeniem i w razie potrzeby odmawiać wjazdu do strefy Schengen obywatelom państw trzecich zwolnionym z obowiązku wizowego;
  • Teraz rozporządzenie trafi pod głosowanie w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim, a następnie wróci do Rady do przyjęcia.

Unijni ambasadorzy potwierdzili porozumienie między prezydencją Rady a przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). System ma pomóc poprawić m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne i zapobiegać nielegalnej imigracji identyfikując osoby, które mogą stanowić zagrożenie, przed ich przybyciem do krajów UE.

Czym jest ETIAS?

System będzie miał zastosowanie do obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego. Będą oni musieli wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż i w tym celu wypełnić odpowiedni wniosek w internecie. Za każdy wniosek trzeba będzie wnieść opłatę w wysokości 7 EUR.

Informacje zawarte w każdym wniosku będą automatycznie porównywane z bazami danych UE i odpowiednimi bazami danych Interpolu, tak by stwierdzić, czy istnieją podstawy do odmowy wydania zezwolenia na podróż. W przypadku braku oznaczenia w systemie (trafienia) lub braku elementów wymagających dalszej analizy zezwolenie będzie wydawane automatycznie. Zakłada się, że będzie to dotyczyć większości wniosków.

Jeśli wystąpi trafienie lub pojawi się element wymagający analizy, wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Jednostka centralna ETIAS sprawdzi wtedy najpierw, czy dane zarejestrowane w dokumentacji wniosku odpowiadają danym uzasadniającym trafienie. W takim przypadku lub w przypadku dalszych wątpliwości, wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie przez jednostkę krajową ETIAS odpowiedzialnego państwa członkowskiego. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia lub odmowy uwzględnienia wniosku, który doprowadził do uzyskania trafienia, będzie podejmowana nie później niż 96 godzin po jego złożeniu lub, jeżeli wystąpiono z prośbą o dodatkowe informacje, w ciągu 96 godzin od otrzymania takiej informacji.

Przed wejściem pasażerów na pokład przewoźnicy lotniczy i morscy będą musieli sprawdzić, czy obywatele państw trzecich podlegający wymogowi posiadania zezwolenia na podróż posiadają ważne zezwolenie. Po upływie trzech lat od rozpoczęcia funkcjonowania systemu ETIAS obowiązkiem tym zostaną również objęci przewoźnicy międzynarodowi przewożący grupy drogą lądową autokarami.

Zezwolenie na podróż nie będzie automatycznie dawało prawa do wjazdu ani do pobytu; ostateczną decyzję będzie podejmować straż graniczna.

Wydane zezwolenie na podróż zachowa ważność przez trzy lata lub do końca okresu ważności dokumentu podróży zarejestrowanego podczas składania wniosku, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Dzisiejsze porozumienie to kolejny ważny krok, jeśli chodzi o ochronę zewnętrznych granic UE. Informacje o tym, kto przyjeżdża do UE, uzyskiwane zanim dana osoba znajdzie się na granicy, pozwolą nam skuteczniej zatrzymywać tych, którzy mogą stanowić zagrożenie dla naszych obywateli.

Walentin Radew, bułgarski minister spraw wewnętrznych

ETIAS pozwoli przeprowadzać kontrole z wyprzedzeniem i w razie potrzeby odmawiać wjazdu do strefy Schengen obywatelom państw trzecich zwolnionym z obowiązku wizowego. Pomoże poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne, zapobiegać nielegalnej imigracji, chronić zdrowie publiczne i zmniejszyć opóźnienia na granicach, identyfikując osoby – przed ich przybyciem na granice zewnętrzne – które mogą stanowić zagrożenie w jednym z tych obszarów. 

Co dalej?

Porozumienie potwierdzili w imieniu Rady ambasadorzy państw UE. Teraz rozporządzenie trafi pod głosowanie w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim, a następnie wróci do Rady do przyjęcia. 

consilium.europa.eu/DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Kowalskiadam154
czwartek, 26 kwietnia 2018, 14:43

Najpierw unijni doktrynerzy tworzą problemy by później udawać że bohatersko je zwalczają

humanitarny
czwartek, 26 kwietnia 2018, 14:12

Ufff juz myslałem że zabronią wjazdu (wpłyniecia) obywatelom krajów trzecich bez dokumentów na pontonach. To było by niehumanitarne. \"Dobrze\" że kanadyjczycy, Australijczycy, Obywatele USA bedą sie musieli odpłatnie ubiegac o prawo na zezwolenie przylotu. W końcu ich na to stać jak na samolot było stać i na hotel na podróżbiznesowo-turystycznatoniech płacą Ale od \"pontonów\" wara ! - ci ludzie nie mają pieniedzy - w końcu tutaj po nie płyną,i po darmowe mieszkania i po nowe meczety za pieniadze podatników EU też. Nie można wiec zabronic im darmowego wjazdu bez jakiejkolwiek kontroli