Brak nadzoru nad przebudową strzelnicy w WSPol?

23 marca 2018, 11:30
CBA
  • Kontrola obejmowała okres 2015-2017. Wartość inwestycji to 4 mln 295 tys zł.
  • Funkcjonariusze CBA sprawdzali czy przy przebudowie strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostały dochowane określone przepisami prawa procedury podejmowania decyzji oraz jak pełniony był nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Brak nadzoru przy przebudowie strzelnicy oraz brak kontroli rozliczeń prac stwierdzili m.in. funkcjonariusze CBA, kontrolujący inwestycję w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wyniki zostaną przekazane do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Rzecznik CBA Piotr Kaczorek poinformował w piątek PAP, że zakończyła się kontrola białostockiego CBA dotycząca przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Funkcjonariusze sprawdzali czy przy przebudowie strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostały dochowane określone przepisami prawa procedury podejmowania decyzji oraz jak pełniony był nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Kontrola obejmowała okres 2015-2017. Wartość inwestycji to 4 mln 295 tys zł.

"W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na braku nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy zawartej z wykonawcą a także pracą Sekcji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WSPOL. Stwierdzono także niezgodność zakresu odebranych prac z protokołami odbioru oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia WSPOL, która by dokonywała jakiejkolwiek segregacji materiałów rozbiórkowych i wydawała zgodę na ich ponowne użycie. Stwierdzono także poświadczanie nieprawdy w dokumentach"- wyjaśnił Piotr Kaczorek. 

Całość materiałów z kontroli trafi do śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

PAP - mini

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets InfoSecurity24