Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Znamy nazwisko nowego szefa RCB. To były dyrektor Centrum Antyterrorystycznego ABW [NEWS InfoSecurity24.pl]

Autor. RCB

Wczoraj premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marka Kubiaka. Na jego następcę nie musieliśmy jednak czekać zbyt długo. W środę 21 lutego – jak wynika z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl – Prezes Rady Ministrów na stanowiska dyrektora Centrum powołał Zbigniewa Muszyńskiego.

Jak przekazało redakcji InfoSecurity24.pl Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, „Prezes Rady Ministrów z dniem 20 lutego odwolał dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pana Marka Kubiaka i z dniem 21 lutego na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powołał pana Zbigniewa Muszyńskiego”.

Czytaj też

Zbigniew Muszyński to były oficer cywilnych służb specjalnych. W przeszłości był m.in. dyrektorem Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpiczeństwa Wewnętrznego. Pracował też w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Czytaj też

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło działalność 2 sierpnia 2008 roku. RCB zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, dyrektora i zastępców dyrektora RCB powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. W przypadku wiceszefów Centrum, dzieje się to na wniosek szefa tej instytucji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze