Żandarmeria Wojskowa pomoże policji w "ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego"

26 października 2020, 19:34
zw i policja
Fot. KWP w Bydgoszczy

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa od środy 28 października żołnierze Żandarmerii Wojskowej pomagać będą Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - stanowi opublikowane w poniedziałek zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego.

"W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego" – stanowi zarządzenie premiera opublikowane w Monitorze Polskim.

To nie pierwszy raz od początku pandemii, kiedy podjęto decyzję o skierowaniu żołnierzy do pomocy policjantom. W marcu na podstawie decyzji ministra obrony narodowej pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowane zostały do pomocy policji "w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego" w kraju. Decyzja obowiązywała od północy 19 marca. Dokument wydany został także w oparciu o ustawę o Policji, która w przypadkach "niecierpiących zwłoki" pozwala szefowi MON na skierowanie żołnierzy, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, do pomocy policjantom.

Skierowanie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do pomocy policji odbyło się tym razem na podstawie innych niż poprzednio przepisów. Powołano się na art. 18a ust. 1 ustawy o Policji, zgodnie z którym "w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji". Jak czytamy w kolejnym ustępie tego samego artykułu "w wypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów". 

PAP/IS24

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 23
JSM
wtorek, 27 października 2020, 15:07

Żandarmeria wojskowa NIE MA żadnej możliwości ingerencji w działania i zachowanie cywili o ile nie znajdują się oni na terenie należącym do SZ.

Mirek
środa, 28 października 2020, 14:23

Jeżeli ktoś łamie prawo ingerują...

mgr Bezpieczeństwa
wtorek, 27 października 2020, 23:11

Oczywiście, że ma na mocy Ustawy o Policji, Art. 18a. "1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów." Najpierw proszę się zapoznać z prawem polskim potem komentować.

Jaś
wtorek, 27 października 2020, 22:48

No ma, jeśli wejdzie odpowiednie rozporządzenie, weź pod uwagę że żw najlepiej sie nadaje do wspierania policji.

J.
wtorek, 27 października 2020, 14:31

Od kilku lat są różne sytuacje gdzie żandarmeria wspiera inne służby więc nie udawajcie ludzie zdziwionych i nie siejcie paniki.

Krzys
wtorek, 27 października 2020, 20:12

W rękach tego reżymu staje się niebezpiecznym dla obywateli narzędziem ucisku.

Trener jarzabek
wtorek, 27 października 2020, 14:02

Pamiętam takie czasy, jak szweje chodzili w patrolach razem z milicjantami... Noto i młodsi będą mieli teraz okazje zobaczyć to samo.

Jarząb
wtorek, 27 października 2020, 21:57

z okien komitetu obserwowałeś

NICKT
wtorek, 27 października 2020, 09:53

następne będą czołgi

sża
wtorek, 27 października 2020, 07:40

To kiedy zostanie ogłoszony stan wojenny?

M
środa, 28 października 2020, 17:08

Wczoraj karakon na czerwonym tle miał próbę generalną

wtorek, 27 października 2020, 21:13

Wtedy gdy lewacka krew zabarwi Wisłę na czerwono.

Faszysta
środa, 28 października 2020, 12:22

Wtedy stan wojenny nie bedzie juz potrzebny.

Tweets InfoSecurity24