Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Żandarmeria Wojskowa ochroni VIP-y

fot. Sylwia Guzowska (Żandarmeria Wojskowa)
fot. Sylwia Guzowska (Żandarmeria Wojskowa)

Służba Ochrony Państwa już niebawem będzie miała pełne ręce roboty. Wielkimi krokami zbliża się Szczyt klimatyczny (COP24) w Katowicach, na którym ma zjawić się grono oficjeli z całego świata. Za ich ochronę odpowiedzialny będzie właśnie SOP. Może się okazać, że otrzyma on niebagatelną pomoc. Zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, w ochronie VIP-ów, podległemu MSWIA SOP-owi pomoże Żandarmeria Wojskowa. Projekt dokumentu pojawił się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tegoroczny Szczyt klimatyczny w Katowicach jest nie lada wyzwaniem dla wszystkich służb dbających o zapewnienie bezpieczeństwa. Jak się okazuje samodzielne możliwości niektórych z nich mogą okazać się jednak niewystarczające. Wiemy już, że Policja skorzysta najprawdopodobniej z pomocy Żandarmerii Wojskowej. Ale jak się okazuje, nie jest to jedyna formacja której pomogą wojskowi żandarmi. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, w myśl którego żołnierze Żandarmerii Wojskowej pomogą funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa w realizacji zadań związanych z „kierowaniem pojazdami służbowymi oraz dotyczących ochrony bezpośredniej” pojawił się na stronach MSWiA.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, MSWiA uznaje, że w związku z przewidywaną liczną obecnością przedstawicieli delegacji państw obcych oraz instytucji międzynarodowych, którym przysługuje ochrona SOP, której siły mogą okazać się niewystarczające, optymalnym rozwiązaniem jest uzyskanie pomocy Żandarmerii Wojskowej. 

Możliwość skorzystania z pomocy Żandarmerii Wojskowej wynika z art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o SOP, zgodnie z którym w przypadku zagrożenia realizacji zadań, jeżeli siły SOP są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające od wykonania swoich zadań, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, uzgodniony z szefem MON, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy SOP.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, jeśli premier podpisze zarządzenie, będą wspólnie z funkcjonariuszami SOP ochraniać VIP-y od 2 do 6 grudnia.

Przypomnimy, Służba Ochrony Państwa powstała w miejsce zlikwidowanego w styczniu tego roku Biura Ochrony Rządu. Zgodnie z danymi, jakie na początku września przekazała nam Sekcja Komunikacji Medialnej Służby Ochrony Państwa, liczba wakatów w formacji to blisko pół tysiąca, co stanowić może nawet ponad 20 proc. ogólnej liczby funkcjonariuszy.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze