Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wojsko ochroni szczyt klimatyczny

fot. policja.waw.pl
fot. policja.waw.pl

Zgodnie z projektem zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego na stronach MSWiA, żołnierze Żandarmerii Wojskowej od 25 listopada do 16 grudnia pomogą Policji w wykonywaniu niektórych ustawowych zadań. Plany te związane są ze zbliżającym się szczytem klimatycznym i koniecznością zaangażowania „zwiększonego potencjału policyjnych sił i środków”. Zarządzenie ma wejść w życie 25 listopada 2018 roku.

Możliwość użycia żołnierzy ŻW do wsparcia działań Policji wynika z art. 18a ustawy o Policji. Podobne zarządzenia wprowadzane były na czas Światowych Dni Młodzieży czy Szczytu NATO w Warszawie. Jak czytamy w uzasadnieniu, pomoc ŻW także i w tym przypadku będzie „optymalnym rozwiązaniem”.

„W związku z przewidywanym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju podczas organizacji i trwania 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 14. Sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz wznowionej pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego w okresie od dnia 25 listopada 2018 r. do dnia 16 grudnia 2018 roku żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielną pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego” – czytamy w projekcie zarządzenia.

Konferencja COP24, z uwagi na swoją międzynarodową rangę, zakres merytoryczny oraz osoby w niej uczestniczące, może spowodować czasowy wzrost zagrożeń o charakterze terrorystycznym, ekstremistycznym, a także pospolitej przestępczości kryminalnej – tłumaczy w uzasadnieniu MSWiA.

W ramach zabezpieczenia COP24, MSWiA przewiduje, że zaangażowane zostanie „zwiększony potencjał policyjnych sił i środków”, który jednak może okazać się niewystarczający, stąd decyzja o zaangażowaniu żołnierzy ŻW do wzmocnienia działań prewencyjnych Policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc art. 18a ust. 1 ustawy o Policji, w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek szefa MSWiA uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. Jeśli taka decyzja zostaje podjęta, żołnierzom ŻW przysługiwać będą uprawnienia określone w art. 15 i art. 16 ustawy o Policji.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze