Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ukraina: Parlament zatwierdził zakup 55 francuskich śmigłowców

fot. Airbus Helicopters/zdjęcie ilustracyjne
fot. Airbus Helicopters/zdjęcie ilustracyjne

Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała porozumienie między rządami Ukrainy i Francji w sprawie zakupu przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy 55 śmigłowców firmy Airbus Helicopters. 85 proc. wartej ponad 558 mln euro transakcji finansowane jest z kredytów gwarantowanych przez rząd francuski. Pierwsze cztery śmigłowce H225 powinny zostać dostarczone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy do końca 2018 r. 

Dokument podpisany 29 maja w Paryżu, oficjalnie określony jako „wsparcie w tworzeniu jednolitego bezpieczeństwa lotniczego i ochrony ludności na Ukrainie” został ratyfikowany przez ukraiński parlament 7 czerwca 2018 roku. Był to krok niezbędny dla rozpoczęcia realizacji umowy, której wartość to 558,3 mld euro. Z tej sumy 85 proc. stanowią kredyty udzielone na 6 lat przez francuski Skarb Państwa oraz konsorcjum banków w oparciu o gwarancje rządu Francji. Łączna wartość tych pożyczek to 475 mln euro. Pozostałe 83,3 mln euro jest alokowane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Zgodnie z umową z tych 15 proc. które pochodzi od strony ukraińskiej 10 proc. stanowi zaliczka na poczet dostaw, która zostanie niebawem przekazane, natomiast z pozostałe 5 proc. spłacane będzie proporcjonalnie w miarę realizacji dostaw maszyn.

W procesie ratyfikacji ujawniono również cenę poszczególnych śmigłowców i ich liczbę. Wśród 55 dostarczonych maszyn znajdzie się 21 ciężkich H225 Super Puma, 10 lekkich dwusilnikowych H145 oraz 24 H125 Écureuil. Cena pojedynczej maszyny Super Puma dla Ukrainy to 15,6 mln euro, Écureuil kosztuje 4,9 mln euro, a H145 11,01 mln euro. Daje to łączną wartość 399,3 mln euro. Pozostałe 159 mln euro to serwis, wsparcie eksploatacji i szkolenie personelu naziemnego oraz załóg.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami do których dotarł autor, 24 najlżejsze śmigłowce H125 trafią do Straży Granicznej, ciężkie H225 przeznaczone są dla Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Gwardii Narodowej. Natomiast użytkownikiem H145 będzie najprawdopodobniej Policja Państwowa, chociaż część z maszyn może również zostać dostarczonych w wersji sanitarnej do odpowiednich służb ratowniczych podległych Państwowej Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Jeszcze w bieżącym roku mają zostać dostarczone cztery używane śmigłowce H225 Super Puma, które wcześniej przejdą remont główny i modyfikacje do potrzeb Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zakładach Airbus Helicopters. Będą to maszyny które pochodzą z firmy leasingowej Parilease, spółki zależnej BNP Paribas. Ich dotychczasowy użytkownik, firma CHC Helicopters, pozbyła się floty 20 maszyn po katastrofie swojej maszyny H225 u wybrzeży Norwegii w maju 2016 roku.

Brak jest obecnie informacji czy inne maszyny, a jeśli tak to jaka część, będzie pochodzić z "drugiej ręki". Pewną wskazówka może być tu podział kontraktu na dwie fazy dostaw. Pierwsza obejmuje 37 a druga 18 maszyn. Umowa, jest jak dotąd, najbardziej kosztownym zakupem sprzętu, dla służb mundurowych, pochodzącego z poza granic Ukrainy. Stanowi ona zarówno element „westernizacji” i „europeizacji” ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych jak też realne wsparcie ze strony rządu Francji. Warto zaznaczyć, że w umowę wbudowano również zapis antykorupcyjny. W przypadku ujawnienia działań korupcyjnych w ramach realizacji tej umowy strona francuska ma prawo zawiesić finansowanie umowy, a nawet zażądać wcześniejszej spłaty kredytu. 

Reklama

Komentarze (1)

  1. To w końcu za ile?

    te śmigłowce za 558,3 mld euro czy 558,3 mln euro???

Reklama