Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Szef KPRM u prezydenta. Tematem spotkania ustawa o rezerwach strategicznych

Fot. prezydent.pl
Fot. prezydent.pl

Ustawa o rezerwach strategicznych ma być tematem wtorkowego spotkania Andrzeja Dudy z szefem kancelarii premiera i kierownictwem Agencji Rezerw Materiałowych – poinformował szef BBN Paweł Soloch.

"Prezydent Andrzej Duda zaprosił na wtorek do BBN szefa kancelarii premiera, ministra Michała Dworczyka oraz kierownictwo Agencji Rezerw Materiałowych. Spotkanie związane jest z przygotowywaną decyzją prezydenta w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych" – powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Ustawa trafiła na biurko prezydenta w zeszłym tygodniu. "Co do zasady popieramy kierunek zmian. Przypomnę, że wzmocnienie systemu rezerw strategicznych było jedną z rekomendacji nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego" – przypomniał Soloch.

Także doświadczenia ostatnich 12 miesięcy walki z pandemią pokazały, że rezerwy strategiczne są dziś jednym z podstawowych elementów całego systemu bezpieczeństwa państwa. Dlatego przed podjęciem decyzji w sprawie ustawy prezydent będzie chciał szczegółowo omówić jej zakres i proces wprowadzania zmian.

Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jak powiedział szef BBN, tematem rozmowy będzie także koordynowana przez Agencję dystrybucja szczepionek przeciwko COVID-19.

Przypomnijmy, 21 stycznia Sejm odrzucił uchwałę Senatu, odrzucającą w całości ustawę o rezerwach strategicznych. Za odrzuceniem senackiego veta w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych głosowało 238 posłów, przeciw było 213, a jeden wstrzymał się od głosu. 

Ustawa przewiduje, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Celem regulacji ma być efektywniejsze zabezpieczenie państwa na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr. Ustawa poszerza zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, zwiększa też katalog rezerw.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych ma być decyzja premiera. Rezerwy będą mogły też być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury.

Senat, który przegłosował odrzucenie ustawy w całości ocenił, że nie spełnia ona celu, jakim miało być zwiększenie skuteczności i podniesienie poziomu efektywności działań obecnej Agencji Rezerw Materiałowych, a wręcz może przyczynić się do pogłębienia problemów związanych z dotychczasowym zarządzaniem systemem rezerw strategicznych. Wątpliwości Senatu wzbudziło przewidziane w ustawie przejęcie wszystkich zadań z zakresu zarządzania i nadzoru nad systemem rezerw strategicznych przez prezesa Rady Ministrów. Ostateczna decyzja izby wyższej była pewnym zaskoczeniem, bowiem dzień przed jej podjęciem, senacka Komisja Innowacyjności i Gospodarki rekomendowała przyjęcie ustawy wraz z poprawkami i wiele wskazywało na to, że dokument wróci do Sejmu z senackimi poprawkami.

PAP/DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze