Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Spółka Orlenu zaprojektowała elementy zapory na granicy z Białorusią

Autor. Straż Graniczna/Twitter

Orlen Projekt w ramach umowy ze Strażą Graniczną zaprojektował przęsła zapory, która stanie na granicy polsko-białoruskiej. Koszt usług spółki to na razie 37 tys. zł, na który poza projektem składają się też rysunki koncepcyjne - poinformowała rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej por. Anna Michalska.

MSWiA i Straż Graniczna informowały 4 stycznia o podpisaniu trzech dużych umów związanych z budową zapory na granicy z Białorusią. Roboty budowlane, na które zakontraktowano 644 mln zł, wykonają firmy Budimex oraz konsorcjum w składzie Unibep i spółka zależna Budrex. Z kolei z konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks podpisano umowę na wykonanie stalowych przęseł, czyli podstawowych elementów zapory, za 589 mln złotych. Łączna wartość umów to 1 mld 233 mln zł.

Umowy zostały opublikowane na stronie MSWiA razem z umową z Orlenem Projekt podpisaną 3 stycznia. Rzeczniczka SG, pytana o szczegóły umowy z tą spółką, wyjaśniła, że dotyczy ona sporządzenia rysunków koncepcyjnych przęsła bariery w różnych wariantach posadowienia, projektu wykonawczego przęsła standardowego oraz doradztwa technicznego.

Czytaj też

Spółka na zaprojektowanie przęsła i sporządzenie rysunków miała pięć dni od podpisania umowy. Na podstawie projektu SG zamówiła wykonanie przęseł w konsorcjum, którego liderem jest Polimex-Mostostal. Wynagrodzenie dla Orlen Projekt zgodnie z umową wyniesie do 369 tysięcy złotych. "Należy podkreślić, że umowa ze spółką Orlen Projekt S.A. ma charakter umowy »ramowej«. Faktyczne rozliczenie wynagrodzenia z tego tytułu będzie następowało według stawek godzinowych ujętych w umowie i czasu pracy wykonawcy ujętego w zleceniu" - zaznaczyła rzeczniczka SG. "Firma Orlen Projekt S.A. zrealizowała do tej pory usługi na kwotę 37 tys. zł (tj. głównie koszty projektu oraz rysunków koncepcyjnych)" - dodała por. Michalska.

Budowa zapory ma ruszyć około 25 stycznia. Wtedy SG planuje oddać place budowy Budimexowi i konsorcjum Unibepu i Budrexu. Pierwszy z wymienionych wykonawców postawi zaporę na dwóch odcinkach o łącznej długości 105,5 km, a drugi - 80,7 km. Prace będą prowadzone równolegle na czterech odcinkach.

Inwestycja - zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada - jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Formalnym inwestorem jest komendant główny Straży Granicznej.

Czytaj też

Jak mówił w jeszcze w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny SG , "przepisy w połączeniu z uregulowaniami, które chcemy wewnętrznie wprowadzić, spowodują że na każdym etapie to postępowanie będzie transparentne i zabezpieczone przez różne podmioty kontrolujące wszystkie działania". Gen. Praga podkreślał, że "wydanie każdej złotówki będzie dokładnie prześwietlone".

Kolejnym etapem związanym z budową zapory będzie podpisanie umów dotyczących bariery elektronicznej. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu wspomnianej ustawy koszt perymetrii oszacowano na 115 mln złotych.

Zapora, o długości łącznie 186 km i wysokości ponad 5,5 m, ma być gotowa w czerwcu tego roku.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama
Reklama

Najnowsze