Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Senacka komisja przeciw rozszerzeniu rezerw strategicznych m.in. o broń i amunicję

Fot. senat.gov.pl
Fot. senat.gov.pl

Senacka komisja opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem w całości nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych, której celem jest rozszerzenie katalogu tych rezerw m.in. o broń, amunicję czy wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Sejm nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych i niektórych innych ustaw uchwalił 13 stycznia. Dwa dni wcześniej projekt noweli został przyjęty przez rząd i wpłynął do Sejmu. Jego wnioskodawcą jest szef KPRM Michał Dworczyk. Ustawa trafiła do Senatu.

We wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowała izbie wyższej odrzucenie ustawy w całości. Wniosek w tej sprawie złożył senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. Poparło go 6 senatorów, przeciwko było 5.

Szejnfeld mówił podczas obrad, że nie wie, "co się dzieje albo co się ma wydarzyć w naszym kraju", że m.in. broń, amunicja czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym "mają się stać nagle tak strategiczne" i "mają przejść pod decyzyjność premiera", któremu podlega RARS, "a nie ministra obrony narodowej czy ministra spraw wewnętrznych i administracji". Jak podkreślał, nie rozumie też, czemu takich zakupów ma dokonywać RARS, a nie Agencja Mienia Wojskowego. W jego ocenie nie ma uzasadnienia, dlaczego kolejny podmiot ma mieć takie kompetencje.

Zastępca szefa KPRM Izabela Antos zaznaczyła, że proponowane przepisy nie przewidują przejęcia kompetencji od innych instytucji. "To nie jest też przejęcie asortymentu z innych właściwych agencji, tylko to jest wprowadzenie dodatkowych możliwości dla RARS do nabywania koncesjonowanego sprzętu" - podkreśliła.

Czytaj też

"Dzięki temu, że RARS będzie miała możliwość zakupienia i utworzenia rezerwy z takiego asortymentu, będziemy mieli możliwość szybkiego reagowania i wyposażania właściwych służb w niezbędny w danym momencie dla nich sprzęt" - powiedziała Antos. Nie jest też tak, dodała, że premier "dowolnie dysponuje rezerwami". Wskazała ponadto, że asortyment jest wydawany na wniosek uprawnionych podmiotów, tak jak w przypadku rezerw medycznych. Zaznaczyła też, że projekt tej ustawy został opracowany z porozumieniu z MON i MSWiA.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski podczas obrad komisji podkreślił, że intencją zmiany jest umożliwienie Agencji zakupu sprzętu koncesjonowanego. "Tym sprzętem koncesjonowanym, poza tym, co jest napisane w ustawie wprost (środki wybuchowe, broń, amunicja), jest również takie wyposażenie różnorodnego zastosowania, jak choćby noktowizory, kamizelki kuloodporne, ale też taki przykład bardzo prosty i jednocześnie oddający istotę tej zmiany: tarcze policyjne" - powiedział.

Kuczmierowski, tłumacząc przykład tarcz, wskazywał, że dziś na wschodniej granicy wojsko prowadzi działania policyjne. Choć żołnierze są wyposażeni w broń osobistą, to jednak spotykają się tam z zagrożeniami takimi, jak lecące w ich stronę kamienie, na które nie odpowiedzą ogniem, a przed którymi muszą się ochronić. Szef RARS tłumaczył, że stąd wynika potrzeba zakupu sprzętu, którego wojsko wcześniej nie używało i być może później już nie użyje.

"Istota tej rezerwy jest taka, aby takie tarcze policyjne były na wyposażeniu RARS, a następnie w ramach potrzeb przekazywane właśnie do zarządzania takimi operacjami" - mówił. W tym kontekście Kuczmierowski poinformował, że dotąd na potrzeby działań na granicy z Białorusią RARS decyzjami premiera zakupiła towar i sprzęt na kwotę ok. 300 mln złotych. To, jak mówił, m.in. kontenery mieszkalne, które mogą być potem przekazane na potrzeby innych sytuacji.

Nowelizacja rozszerzy katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment - broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. RARS przechowuje rezerwy w magazynach, ale może też na podstawie umowy oddać je na przechowanie np. przedsiębiorcy czy organowi administracji. W związku z tym w noweli określono warunki, jakie dany podmiot będzie musiał spełniać do przechowywania nowego rodzaju rezerw.

Czytaj też

Nowela wyłączy ponadto stosowanie przepisów trzech ustaw: o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu m.in. bronią, w zakresie ograniczeń i obowiązków "w stosunku do czynności podejmowanych przez RARS w ramach realizacji zadań ustawowych". Projektodawcy w uzasadnieniu zaznaczyli, że wyłączenie to nie będzie dotyczyło likwidacji rezerw przez Agencję.

Zdaniem autorów nowela pozwoli na bardziej efektywne zabezpieczenie państwa na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze