Reklama

Służby Mundurowe

Czy MSWiA uda się wystartować z podwyżkami już w przyszłym miesiącu?

Autor. Podlaska Policja

Podwyżki w służbach mundurowych, wynikające z ustawy modernizacyjnej i waloryzacji, coraz bliżej. Rada Ministrów zajmie się niedługo tematem wzrostu wielokrotności kwoty bazowej w formacjach podległych MSWiA. Nie są to jednak jedyne dokumenty, które potrzebne są do wypłacenia mundurowym obiecanych środków. Czy resort wyrobi się ze zmianami w przepisach tak, by podwyżki na kontach funkcjonariuszy znalazły się już w lutym?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się cztery bardzo istotne dla funkcjonariuszy formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty. Chodzi mianowicie o rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Ochrony Państwa. Dokumenty, którymi zająć ma się Rada Ministrów, to oczywiście efekt zeszłorocznego porozumienia, w ramach którego mundurowi tych formacji otrzymają od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z ustanowionego ustawą z 17 grudnia 2021 r. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025", oraz z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4 proc., czyli waloryzacji.

Projekty rozporządzeń zakładają zmianę wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie mundurowych:

  • z 3,754 do 4,173, tj. wzrost o 0,419 w przypadku strażaków;
  • z 3,810 do 4,229, tj. wzrost o 0,419 w przypadku policjantów;
  • z 3,810 do 4,229, tj. wzrost o 0,419 w przypadku strażników granicznych;
  • 4,480 do 4,899, tj. wzrost o 0,419 w przypadku funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Przygotowanie i przyjęcie odpowiednich rozporządzeń w sprawie wielokrotności kwoty bazowej nie jest jednak jedynym krokiem, który zrealizować muszą polskie władze tak, by na kontach funkcjonariuszy pojawiły się uposażenia powiększone o obiecane podwyżki. Jak przypominał jeszcze na początku roku Maciej Wąsik, wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, w życie wejście musi również m.in. budżet. Sejm senacką uchwałą zajmie się na przyszłym posiedzeniu, zaplanowanym na 26-27 stycznia. Na zmianę czekają jeszcze inne akty normatywne niższego rzędu, czyli rozporządzenia w sprawie uposażeń (tzw. płacowe) w danych formacjach. Takie dokumenty otrzymali już do konsultacji związkowcy ze straży pożarnej, jest więc spora szansa na to, że trafiły one również do działaczy w innych służbach.

Czytaj też

Wąsik zapowiadał, że z podwyżkami uda ruszyć się od lutego, oczywiście z wyrównaniem od stycznia. Biorąc pod uwagę niefortunny początek roku i obniżenie pensji dużej grupy mundurowych związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu, zrealizowanie tych zapowiedzi może wyjść polskim władzom na dobre i zatrzeć trochę nieprzyjemne wrażenia ze stycznia.

To jednak nie koniec finansowych tematów w służbach mundurowych. Kolejnych podwyżek nie zapisano już jednak ani w ustawie modernizacyjnej, ani w zeszłorocznym porozumieniu. Zająć ma się nimi specjalny zespół, który zbiera się po raz pierwszy akurat 18 stycznia. Ma on przeanalizować ustawy pragmatyczne oraz przepisy dotyczące systemu uposażeń, a także zająć się modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego oraz analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Reklama

Komentarze

    Reklama