Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Rosja wprowadza oficjalne nagrody dla policyjnych informatorów

Fot. Wikimedia Commons, Dgeise
Fot. Wikimedia Commons, Dgeise

Rosjanie wprowadzają plan, w zakresie rozwiązań prawnych umożliwiających wypłacanie nagród policyjnym informatorom. Dotychczas nie były one w żadnym stopniu uregulowane i najczęściej zależały od prywatnej inicjatywy osób prywatnych. Obecnie, osoba pomagająca tamtejszym stróżom prawa, może liczyć na nagrodę w wysokości nawet 10 mln rubli, a więc 150 tys. dolarów. Nagrody mają zwiększyć liczbę osób skłonnych do udzielania wsparcia funkcjonariuszom w przypadku poszukiwania groźnych przestępców oraz w rozwiązywaniu kluczowych spraw kryminalnych.

Jak podają rosyjskie media, policja w tym kraju będzie mogła wynagradzać swoich informatorów nagrodami od 50 tys. rubli (700 dolarów) do nawet 10 mln rubli (150 tys. dolarów). Przy czym, szefowie regionalnych struktur policji mogą aprobować wypłaty dla informatorów do maksymalnej wysokości 500 tys. rubli. W przypadku wiceministra spraw wewnętrznych mowa jest o granicy 3 milionów rubli. Najwyższe nagrody dla informatorów mogą być wypłacane, oczywiście tylko i wyłącznie, za zgodą samego ministra i muszą dotyczyć przestępstw związanych z atakami terrorystycznymi, ale też, co ciekawe, powiązanymi z  sabotażem przemysłowego.

Gazeta „Kommiersant”, na którą powołuje się również „The Moscow Times”, pisze, że dotychczasowe gratyfikacje finansowe dla policyjnych informatorów były w Rosji rzadkie, a przede wszystkim nie istniały czytelne ramy prawne. Dzięki porozumieniu pomiędzy tamtejszym ministerstwem sprawiedliwości i ministerstwem spraw wewnętrznych mają powstać przejrzyste zasady, pozwalające na lepsze wykorzystanie informatorów w przypadku wyjaśniania przestępstw lub ich zapobieganiu. Wskazuje się, że niezbędne fundusze mają pochodzić z budżetu tamtejszego MSW. Co więcej, pieniądze mogą być wypłacane zarówno obywatelom Rosji, jak i obcokrajowcom, nie posiadającym rosyjskiego obywatelstwa.

Tak czy inaczej, pomimo uregulowań prawnych pojawiają się wątpliwości co do samej efektywności systemu wynagradzania informatorów. Nawet wspomniane rosyjskie media zastanawiają się nad możliwością przywłaszczania pieniędzy, już po rozwiązaniu danej sprawy w której ogłoszono nagrodę, przez samych policjantów. Jednak inni funkcjonariusze mieli chwalić wprowadzenie rozwiązań, gdyż wcześniej mogli jedynie polegać, jak już wspomniano, na prywatnych inicjatywach np. rodzin osób zaginionych.

Cała procedura wypłacania nagród, jak podało "RT", ma zakładać proces, w którym poszczególni funkcjonariusze prowadzący konkretną sprawę, muszą zwrócić się do departamentu MSW ds. Polityki Finansowej i Gospodarczej, wskazując na potrzebę zastosowania nagrody finansowej. Następnie, w przypadku wyrażenia zgody, ma następować publikacja informacji o nagrodzie na oficjalnej stronie internetowej ministerstwa, wyszczególniająca wymogi dla informatorów oraz wysokość nagrody. Przekazanie gratyfikacji wymaga również odrębnego rozkazu, a płatność ma być, w założeniach twórców uregulowań, przeprowadzona w ciągu dwóch tygodni od decyzji, gotówką lub przelewem na konto bankowe informatora.

The Moscow Times/Kommiersant/RT/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze