Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Renegade/Sarex-21: jeden z epizodów zakłada uprowadzenia cywilnego statku powietrznego

Fot. Twitter/Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Fot. Twitter/Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, między 17 a 21 maja 2021 r. przeprowadzone zostanie „ćwiczenie taktyczno-specjalne Renegade/Sarex-21 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim”. Jego głównym celem jest – jak zaznaczono – „sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego”.

Z informacji przekazanych przez DORSZ wynika, że w trakcie ćwiczenia przeprowadzone zostaną cztery epizody. Pierwszy dotyczyć ma uprowadzenia cywilnego statku powietrznego, jako możliwego środka ataku o charakterze terrorystycznym, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Drugim z epizodów będzie operacja masowej ewakuacji (ang. MASSEVAC) w związku z kolizją dwóch okrętów z poszkodowanymi osobami na płonących i tonących jednostkach. "Scenariusz zakłada przeprowadzenie akcji ratowniczej, ratowanie mienia wojskowego oraz transport poszkodowanych do placówek medycznych" – czytamy w oficjalnym komunikacie. Kolejne dwa epizody będą związane z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo - ratowniczych po zdarzeniach lotniczych (aplikacyjne rozbicie się statków powietrznych w terenach trudno dostępnych).

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

fragment komunikatu DORSZ

Ćwiczenie będzie rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP oraz na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Wezmą w nim udział między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzony zostanie też trening systemu wczesnego ostrzegania. Jak poinformował m.in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. "Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren" - zaznaczono w komunikacie.

"Ponadto emitowane będą komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania" - dodano. Urząd wyjaśnił, że włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. "W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności" - podkreślono.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze