Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

RCB uzupełnia skład kierownictwa

Fot. MSWiA

Beata Janowczyk i płk SG Mariusz Marchlewicz zostali zastępcami dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dołączą oni do „nowego” szefa RCB, którym 20 czerwca został Marek Kubiak, czyli osoba w tej instytucji dobrze znana. Choć od 2020 roku pełnił on rolę jednego z zastępców szefa RCB, to wcześniej - przez pięć lat - to on stał na czele Centrum.

Reklama

Nominacje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczył im Zbigniew Hoffmann, minister-członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Nowe twarze w kierownictwie RCB to wynik dwóch dymisji, o których na początku czerwca informował InfoSecurity24.pl. Wcześniejszy dyrektor RCB (od 2020 roku), czyli płk Konrad Korpowski postanowił pożegnać się z zarządzaniem centrum. Drugą dymisję złożył zastępca Korpowskiego - Grzegorz Matyasik, który w kierownictwie RCB zjawił się razem z pułkownikiem w 2020 roku.

Reklama

Beata Janowczyk jest ekspertem w zakesie bezpieczeństwa narodowego i oceny ryzyka. Jak podkreśla RCB, jako doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego, oceny ryzyka i zarządzania nim, współpracy cywilno-wojskowej oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii, przyczyniła się do realizacji przez Polskę wielu istotnych inicjatyw związanych z budowaniem odporności na katastrofy. Jako wieloletni szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, była odpowiedzialna za przygotowanie strategicznych dokumentów z obszaru planowania cywilnego, w tym "Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego", "Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego" oraz wdrożenie w Polsce "Instrukcji Systemu Reagowania Kryzysowego NATO" na poziomie krajowym.

Czytaj też

Jako ekspert międzynarodowy, współpracuje m.in. z Komisją Europejską, Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczenia Ryzyka Katastrof, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. Reprezentuje Polskę w ramach Sieci Dyrektorów Generalnych Europejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Reklama

Pełni funkcję Krajowego punktu kontaktowego dla ONZ ds. wdrażania "Ramowego Programu Działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof".

Od lat działa na rzecz popularyzacji wykorzystania nowoczesnych technologii w administracji państwowej. Była jednym z inicjatorów stworzenia w Polsce systemu geoinformacyjnego na potrzeby wsparcia systemu zarządzania kryzysowego. Aktualnie jest koordynatorem utrzymania i rozwoju systemu GISBN "Bezpieczeństwo narodowe", którego celem jest budowania świadomości sytuacyjnej w obszarze zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa narodowego.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od ponad 12 lat. Wcześniej pełniła funkcję eksperta ds. ochrony przeciwpowodziowej w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Środowiska. Ukończyła studia z zakresu inżynierii środowiska. Uczestniczyła w realizacji licznych projektów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym zarządzania ryzykiem oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Czytaj też

Natomiast płk SG Mariusz Marchlewicz jest ekspertem z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od lutego 2020 roku, gdzie opowiadał za zadania związane m.in. z: zapewnieniem wymiany informacji w relacjach międzynarodowych i krajowych dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS); zapewnieniem wymiany informacji o realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego; monitorowaniem zagrożeń i analizą sytuacji w obszarze stanu bezpieczeństwa narodowego; przygotowaniem i uruchamianiem, w przypadku wystąpienia zagrożeń, procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym; koordynacją działań Zespołu Humanitarno-Medycznego w realizacji zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów; koordynacją planowania, udziału i ewaluacji międzynarodowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego, w szczególności z serii CMX i PACE oraz współudziału sfery cywilnej w ćwiczeniach wojskowych.

Wcześniej zastępca szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (02.2015-09.2019), naczelnik Wydziału Wsparcia Kierowania Służb Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (11.2009-02.2015), naczelnik Wydziału Koordynacji Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (07.2009-11.2009), kierownik Grupy Koordynacji Działań Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie (09.1992-06.2009).

Za zasługi dla rozwoju międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz niesienia pomocy humanitarnej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama