Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Projekt ustawy o ochronie ludności nabiera tempa. Dokument przyjęty przez SKRM

Autor. MSWiA

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej został przyjęty w czwartek przez Stały Komitet Rady Ministrów. Mam nadzieję, że rząd zajmie się nim na wtorkowym posiedzeniu – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Choć od momentu publikacji pierwszej wersji do projektu wprowadzono nieco zmian, to jego fundamentalne założenia pozostały niezmienne.

Reklama

Wiceminister Maciej Wąsik podczas mazowieckich obchodów Dnia Strażaka poinformował, że projekt został w czwartek przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. "To nasz duży sukces, to krok milowy także w ochronie przeciwpożarowej, to nowe zadania, ale też nowe instrumenty dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych" - powiedział na uroczystościach. Wiceszef MSWiA wyraził nadzieję, że rząd zajmie się projektem na wtorkowym posiedzeniu.

Reklama

Założenia przygotowanego przez MSWiA projektu ustawy przedstawiono w czerwcu ubiegłego roku. Od miesięcy trwały konsultacje projektu, w tym negocjacje z samorządowcami. W kwietniu pozytywną opinię o projekcie wydała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. To jednak najwyraźniej wystarczyło do tego, by projekt został przyjęty przez SKRM. Z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl wynika, że konieczne było wypracowanie swoistego politycznego porozumienia na linii MSWiA-MON-KPRM. Jak widać konsensus udało się osiągnąć, choć o tym na ile trwały się okaże, dowiemy się za jakiś czas. Jeśli rząd - czego oczekuje MSWiA - przyjmie projekt na najbliższym posiedzeniu, tempo prac - przy założeniu, że resort spraw wewnętrznych i administracji zakłada wejście przepisów z mocą od 1 lipca - będą musiały znacząco (w porównaniu do tego co działo się dotychczas) przyspieszyć. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowe propozycje - pomimo, jak się wydaje, wyeliminowania najbardziej zapalnych punktów - wciąż budzić mogą sporo emocji, dalsza legislacyjna droga projektu, którym tuż po przyjęciu przez rząd zajmą się posłowie, może okazać się dość burzliwa.

YouTube cover video

Projekt nowej ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie dwóch stanów podniesionej gotowości. Stan pogotowia, jako niższy, będzie ustanawiany przez ministra spraw wewnętrznych lub wojewodę. Dotyczyć będzie przede wszystkim działań administracji publicznej. Jeśli stan pogotowia okaże się niewystarczający, potrzebne będą dodatkowe działania i wprowadzenie ograniczeń, premier będzie mógł wprowadzić stan zagrożenia. W efekcie negocjacji ze stroną samorządową z projektu usunięto zapisy, które przewidywały, że w tym wyższym stanie wojewoda mógłby przejąć zadania samorządu i wyznaczyć do nich pełnomocnika.

Reklama

Nowe przepisy zakładają też m.in. powołanie Funduszu Ochrony Ludności. Składać się on będzie z funduszu centralnego, którym będzie dysponował szef MSWiA, oraz funduszy wojewódzkich w dyspozycji wojewodów. Od 2024 roku na Fundusz przeznaczana będzie kwota w wysokości co najmniej 0,1 proc. PKB rocznie, czyli ok. 3 mld zł. Zostaną też podniesione zapomogi wypłacane poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, a także wsparcie na odbudowę domów.

Czytaj też

W dokumencie przewidziano ponadto - jak przekonują projektodawcy - zwiększenie roli Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz likwidację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W zamian utworzona ma zostać przy MSWiA Służba Dyżurna Państwa. Przebudowie ulegną także kwestie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W przepisach uwzględniony został również jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych w Konstytucji, czyli stan klęski żywiołowej. Nowa przepisy, po wejściu w życie, uchylą kilka obecnie obowiązujących ustaw, w tym tę o zarządzaniu kryzysowym.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama