Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ponad 8 mln złotych na System Rejestracji Broni. MSWiA bliskie zakończenie przetargu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Resort spraw wewnętrznych i administracji jest bliski wybrania najkorzystniejszej oferty i zlecenia zaprojektowania, budowy i wdrożenia Systemu Rejestracji Broni (SRB), który ma być gotowy do końca grudnia 2022 roku. Jak podkreśla MSWiA, pozwoli on na prowadzenie indywidualnych, elektronicznych ewidencji broni i istotnych części broni przez każdego przedsiębiorcę koncesjonowanego. Usługa usprawnić ma i przyspieszyć realizację ustawowych obowiązków przedsiębiorców oraz wzmocnić kontrolę państwa nad bezpieczeństwem, w tym zwalczania nielegalnego obrotu bronią palną. Wdrożenie systemu kosztować może nawet 8,6 mln złotych brutto. 

System Rejestracji Broni będzie systemem centralnym, administrowanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jak tłumaczy resort w dokumentach dotyczących zamówienia, jego celem jest stworzenie rozwiązania informatycznego umożliwiającego każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i obrotu bronią prowadzenie ewidencji każdej jednostki broni oraz jej istotnych części objętych kontrolą państwa, śledzenie zdarzeń oraz transakcji dotyczących broni, a także automatyzację procesu informowania przez przedsiębiorcę organów państwa. Każdy przedsiębiorca będzie realizował swoje zadania, np. rejestrowanie broni i jej istotnych części, ich pochodzenia i swojego stanu posiadania w jednym, centralnym systemie IT. SRB obejmuje zakresem jedynie broń przeznaczoną do użytku cywilnego, np. broń myśliwską czy sportową. System Rejestracji Broni umożliwi również udostępnienie elektronicznych dokumentów i zaświadczeń uprawniających podmioty albo osoby fizyczne do nabycia broni albo istotnych części, co ograniczy konieczność osobistych kontaktów kupującego z Policją. Odbiorcami SRB będą:

  • przedsiębiorcy koncesjonowani korzystający z usług prowadzenia ewidencji, śledzenia transakcji i ich zgłaszania oraz dostępu do e-dokumentów uprawniających do nabycia broni;
  • podmioty i osoby fizyczne nabywające broń oraz ją posiadające;
  • podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczania o pozbyciu broni cech użytkowych;
  • rządowa administracja publiczna (dysponenci danych oraz organy właściwe do wydawania pozwoleń i rejestracji broni, kontroli stanu posiadania broni, organy i służby uprawnione do dostępu do tych danych).

Natomiast na liście użytkowników końcowych, którzy będą mieli określone uprawnienia w zakresie podglądu i edycji danych znajdziemy policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencję Wywiadu, a także Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego.

Przypomnijmy, że System Rejestracji Broni to najważniejsze rozwiązanie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, której przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku. Obowiązek stworzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji broni palnej to odpowiedź na unijne przepisy, które obligują do takiego działania wszystkie państwa wspólnoty. Zmiany mają na celu nie tylko ograniczenie nielegalnego wytwarzania, ale też uszczelnienie systemu kontroli i przepływu broni.

Kilkunastu chętnych

Resort szacuje, że całkowita wartość zamówienia, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, wyniesie nawet 8,6 mln złotych brutto, a dokładnie 8 mln złotych brutto na sfinansowanie zamówienia podstawowego oraz 600 tys. złotych brutto na ewentualne skorzystanie z prawa opcji. Samo prawo opcji obejmować będzie dostarczenie i wdrożenie dodatkowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania standardowego, czyli dokładnie do dwóch sztuk dodatkowych serwerów do wirtualizacji oraz do dwóch sztuk dodatkowych przełączników DC Ethernet.

Termin składania ofert, wyznaczony oryginalnie na czerwiec 2020 roku, był parę razy zmieniany. W postępowaniu pojawiło się również sporo, gdyż aż sześć, odwołań, składanych na różnych etapach jego realizacji. Ostatecznie jednak MSWiA udało się zakończyć parę dni temu przyjmowanie ofert. I okazuje się, że resort będzie miał z czego wybierać. Zainteresowanie realizacją zamówienia wyraziło, składając oferty, aż 11 wykonawców. 

image
Źródło: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)"

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, MSWiA będzie kierowało się cenę brutto za wykonanie zamówienia podstawowego (waga 60 proc.), ceną za jedną roboczogodzinę asysty technicznej (waga 10 proc.), dodatkową liczbą roboczogodzin asysty technicznej (waga 10 proc.) oraz przedłużeniem terminu gwarancji producenta na sprzęt (waga 20 proc.). Już niedługo dowiemy się, który spośród potencjalnych wykonawców złożył najatrakcyjniejszą dla resortu propozycję. Nietrudno jednak zauważyć, że tylko jeden z oferentów przesłał ofertę mieszczącą się w budżecie jaki resort przewidział na realizację zamówienia podstawowego. Są jednak spore szanse na to, szczególnie biorąc pod uwagę liczbę propozycji i historię zamówienia, że w postępowaniu pojawią się kolejne odwołania, a rozpoczęcie prac opóźni się.

MR

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze