Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ponad 27 mln euro na nadzór powietrzny

Fot. Frontex
Fot. Frontex

Agencja Frontex chce wydać nawet ponad 27 milionów Euro na usługi zewnętrznych podmiotów, które będą zapewniały nadzór powietrzny w celu pełnienia funkcji straży granicznej oraz przybrzeżnej. Frontex oraz Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa EFCA chcą tym samym uzyskać dostęp do nadzoru powietrznego, który mógłby być rozlokowany w ilości i w sposób odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie tych agencji w zakresie zdolności operacyjnej w sferze wspomnianego nadzoru.

Zapotrzebowanie ze strony Frontex i EFCA zostało podzielone na kilka części, obejmujących zróżnicowaną gamę działań w zakresie nadzoru powietrznego. W części pierwszej zakłada się pozyskanie podmiotu oferującego loty nadzoru lądowego oraz raportowanie do centrum koordynacji działań o wszelkich obiektach oraz wydarzeniach mogących wywoływać zainteresowanie pod stronie obu agencji. Umowa ramowa ma zostać zawarta na dwa lata, z możliwością jednorazowego odnowienia na kolejne dwa. Usługi lotnicze w tym zakresie mają być wykonywane za pomocą stałych lub wymiennych pojazdów latających.

Druga część zamówienia ma polegać na uzyskaniu dostępu do skutecznego nadzoru powietrznego na przybrzeżnych obszarach morskich. Działania mają być wsparciem dla państw członkowskich w zakresie prowadzenia obserwacji na morzach, obejmując tym samym aktywność lotniczą na linii brzegowej o długości zazwyczaj 100 mil morskich o obszaru wychodzącego w morze na odległość do 24 mil morskich. Analogicznie, jak w przypadku pierwszego zadania, usługi lotnicze mają być wykonywane za pomocą stałych lub wymiennych pojazdów latających.

Jako trzecią część zamówienia wskazano prowadzenie nadzoru powietrznego obszaru morskiego średniego zasięgu, a także udostępnianie danych za pośrednictwem portalu misji zdalnych. Usługi tego rodzaju mają pozwalać na wspomniane działanie w obrębie misji średniego zasięgu, ale również mogą obejmować działania nadzoru nad wodami międzynarodowymi z wychodzeniem w morze na odległość do 200 mil morskich od ustalonego lotniska bazowego. W tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o działania za pomocą stałych pojazdów latających.

Czwartym elementem wskazanego zamówienia jest nadzór powietrzny obszaru morskiego dalekiego zasięgu wraz z udostępnianiem danych za pośrednictwem portalu misji zdalnych. Wykonawca ma zapewnić Frontex oraz EFCA loty nadzoru dalekiego zasięgu na wstępnie określonym obszarze świadczenia usług. W tym pojawia się także możliwość prowadzenia działań nad wodami międzynarodowymi, z wychodzeniem "w morze" na odległość do 300 mil morskich od lotniska bazowego. Działania mają być podejmowane za pomocą stałych pojazdów latających.

Część piąta zamówienia to nadzór powietrzny obszaru morskiego średniego zasięgu oraz udostępnianie danych za pośrednictwem bezpośredniej transmisji strumieniowej. Usługi tego rodzaju mają pozwalać na wspomniane działanie w obrębie misji średniego zasięgu, ale również mogą obejmować działania nadzoru nad wodami międzynarodowymi z wychodzeniem w morze na odległość do 200 mil morskich od ustalonego lotniska bazowego. W tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o działania za pomocą stałych pojazdów latających.

Agencje chcą także uzyskać dostęp do nadzoru powietrznego obszaru morskiego dalekiego zasięgu i udostępniania danych za pośrednictwem bezpośredniej transmisji strumieniowej danych co zawarto w szóstym elemencie zamówienia. Usługi tego rodzaju mają pozwalać na wspomniane działanie w obrębie misji dalekiego zasięgu, ale również mogą obejmować działania nadzoru nad wodami międzynarodowymi z wychodzeniem w morze na odległość do 200 mil morskich od ustalonego lotniska bazowego. W tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o działania za pomocą stałych pojazdów latających.

Obszary świadczenia usług dla obu europejskich agencji oraz ramy czasowe, czy też katalog obiektów i wydarzeń znajdujących się w sferze zainteresowania, będą doprecyzowane w osobnych umowach. Termin składania ofert ze strony zainteresowanych podmiotów został ustalony na 16 kwietnia bieżącego roku. Szacuje się, że maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej będzie obejmować dziesięć podmiotów. Działania mają być realizowane w państwach członkowskich UE lub państwach trzecich, w których zlokalizowane będą lotniska bazowe.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze