Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

POJEDYNEK na mobilnej strzelnicy dla mundurowych

Autor. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Brak dostępu do strzelnic i wysokie koszty szkolenia utrudniają codzienne szkolenia i treningi strzeleckie policjantów. By rozwiązać ten problem, firma AUTOCOMP wraz z WITU, stworzyli wirtualne strzelnice będące laserowymi systemami szkolno‐treningowymi, na których mundurowi realizować mogą różnorakie scenariusze policyjnych strzelań.

Reklama

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, szczecińska firma AUTOCOMP Management Sp. z o.o. (Autocomp) wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU), w roku 2021 zaprojektowała i uruchomiła seryjną produkcję wirtualnych strzelnic będących laserowymi systemami szkolno-treningowymi pod nazwą "POJEDYNEK" (SIC), opartych o technologię użytkowanych w wojsku stacjonarnych systemów szkolno-treningowych ŚNIEŻNIK.

Reklama

System szkolno-treningowy "POJEDYNEK", będący multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, powstał w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie jego twórców w opracowaniach, produkcji i wdrażaniu multimedialnych systemów szkolno-treningowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Oferowana technologia zapewnia, jak podkreślają, realizm posługiwania się bronią oraz dużą swobodę i bezpieczeństwo korzystania przez użytkowników.

Czytaj też

Biorąc pod uwagę potrzeby służb mundurowych, producenci rozszerzyli funkcjonalności systemu "POJEDYNEK" o scenariusze strzelań wynikających z "Instrukcji w sprawie organizacji i zasad policyjnych strzelań z broni palnej", przez co umożliwiają policjantom doskonalenie umiejętności bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią służbową oraz doskonalenie umiejętności właściwej oceny sytuacji, rozpoznania i wyboru celu, podjęcia decyzji o użyciu lub zaniechaniu użycia broni palnej.

Reklama

Scenariusze policyjnych strzelań pozwalają na prowadzenie strzelań przygotowawczych, statycznych, szybkich, dynamicznych oraz strzelań sytuacyjnych. System umożliwia dokumentowanie wyników szkolenia i nie wymaga dokumentowania rozchodu amunicji.

Czytaj też

System szkolno-treningowy "POJEDYNEK" jest mobilną strzelnicą, z możliwością przenoszenia i gotowością do strzelania w czasie do 15 min. nawet w pomieszczeniach komend Policji. Charakteryzuje go, podkreślają producenci, ergonomiczność, minimalne wymagania co do wymiarów pomieszczenia, prostota i intuicyjność obsługi, duża wydajność i wszechstronność szkolenia, możliwość indywidualnego przystrzelania broni, możliwość prowadzenia indywidualnego i zespołowego szkolenia z broni krótkiej i maszynowej. System jest ekonomiczny w użytkowaniu i odzwierciedla realizm posługiwania się bronią (odrzut, dźwięk).

Posiada Certyfikat Zgodności nr Z/27/2/2023/H z 08.02.2023 r. wydany przez Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potwierdzający zgodność funkcjonalności i rozwiązań z wymaganiami MON określonymi w Konkursie "Strzelnica w powiecie 2021/22/23", przydatnymi również dla Policji. Posiada również Deklarację zgodności producenta CE nr 02/11/2021 z dnia 10.11.2021r. a zastosowany w systemie bezpieczny dla oka laser spełnia wymagania klasy I (pierwszej) zgodnie z normą PN-EN 60825-1:2014, co zostało potwierdzone badaniami w Instytucie Badawczym Wydziału Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (Sprawozdanie z badań Nr 32/PB07/PCA/2021).

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama