Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Poczta Polska obsłuży administrację skarbową w całym kraju

Autor. Poczta Polska

Poczta Polska podpisała nową umowę z Izbą Administracji Skarbowej (IAS) w Poznaniu. W efekcie wygranego przetargu, Spółka świadczyć będzie usługi pocztowe na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i podległych jej jednostek oraz Krajowej Szkoły Skarbowości. Umowa obowiązuje do 2023 roku.

Reklama

Umowa dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych (listów, paczek) oraz usługi odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych przez klienta na terenie całego kraju. Zakłada ona także rozwój współpracy w zakresie usługi hybrydowej, która polega na przyjęciu przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej, jej wydrukowaniu i zakopertowaniu, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w formie papierowej do adresata.

Reklama

To kolejna umowa, którą Poczta Polska podpisuje z Izbą Administracji Skarbowej. Podobnie jak i poprzednie, obejmuje szeroki zakres świadczonych usług. Spółka dostosować miała ofertę do aktualnych potrzeb Klienta, jednocześnie zabezpieczając elastyczniejsze niż dotychczas ramy współpracy. To pozwalać ma na świadczenie usługi hybrydowej. Jak podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej, "podmioty publiczne, które obsługuje Poczta Polska, coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania, takie jak przesyłka hybrydowa lub elektroniczne potwierdzenie odbioru".

Czytaj też

Umowa będzie realizowana na rzecz wszystkich jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, do których wlicza się następujące jednostki organizacyjne: 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych, 153 urzędy celno-skarbowe (wraz z delegaturami i oddziałami celnymi), Krajowa Informacja Skarbowa wraz z delegaturami oraz Krajowa Szkoła Skarbowości z filiami.

Reklama

W 2021 roku Poczta Polska przystąpiła do niemal 2 tys. przetargów. Jako wykonawca usług została wyłoniona w 99,6 proc. spośród nich. Podpisała m.in. umowę na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zamówienie na kompleksową obsługę korespondencji sądowej z Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama