Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

PIK łączy służby w sytuacjach kryzysowych

PIK-MC
Autor. Mateusz Multarzyński/InfoSecurity24.pl

Podczas tegorocznej Konferencji i Targów Więziennictwo 2022 w Lublinie Grupa WB zaprezentowała szereg rozwiązań stworzonych do zastosowania przez służby mundurowe, w tym Służbę Więzienną. Szczególnie interesująca była prezentacja najnowszej wersji systemu PIK - PIK-MC (Mission Critical), proponowanego jako rozwiązanie zintegrowane, łączące w razie kryzysu wszystkie rodzaje służb.

Reklama

System PIK, oferowany przez spółkę MindMade z Grupy WB, był prezentowany razem z innymi produktami – jak AMSTA czy bezpilotowiec X-Fronter. I choć sam wspomniany już system integracji komunikacji jest znany od wielu lat, to warto podkreślić jego funkcjonalności, czyniące z niego odpowiednik wojskowego systemu zarządzania polem walki – BMS (Battlefield Management System) dostępnego dla cywilnych służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe.

Reklama

Platforma Identyfikacji Komunikacji – Mission Critical (PIK-MC) - to zintegrowany system bezpiecznej łączności dyspozytorskiej i zarządzania kryzysowego, spełniający standardy 3GPP Mission Critical. W swojej obecnej formie umożliwia integrację różnych technologii środków łączności w czasie sytuacji kryzysowej i działań ratunkowych.

Podstawowym założeniem jest wykorzystanie przez użytkownika posiadanych już przez niego urządzeń – radiotelefonów, kamer, terminali, drukarek, skanerów, komputerów i wszelkich innych urządzeń do przesyłu i obróbki danych. Dzięki aplikacji PIM-MC – (Przyciśnij i Mów – Mission Critical), którą można instalować na smartfonach z systemem Android, do sieci tej można wpiąć także inne urządzenia, jako kolejne elementy bezpiecznej sieci.

Reklama

Funkcjonalność konsoli dyspozytorskiej stworzono w postaci aplikacji webowej, umożliwiającej zarządzanie, wizualizację i komunikację między zdefiniowanymi użytkownikami posiadającymi łączność różnych standardów. Oznacza to, że system PIK-MC ma w założeniu umożliwiać łączenie się ze sobą wszystkich przewidzianych do tego operatorów, biorących np. udział w tej samej dużej akcji ratowniczej. Osoby te mogą należeć do różnych służb i nie współpracować ze sobą na co dzień, a co za tym idzie dysponować różnymi, nie zintegrowanymi systemami łączności. Szybką i łatwą integrację między nimi, z dowolnego klucza, ma umożliwić właśnie platforma PIK-MC. Zapewnia ją integrator PIK-GATE-MC, wyposażony standardowo w 3 modemy komunikacyjne dostosowane do prac w sieciach standardu LTE, LTE 450, 5G i innych. Jest to urządzenie bezobsługowe, które może być montowane w pojeździe lub w budynku. To właśnie jego zadaniem jest integracja niewspółpracujących ze sobą wcześniej systemów komunikacji radiowej, a także szyfrowanie informacji, zarządzanie pasmem oraz prowadzenie procesu autoryzacji.

W Lublinie prezentowany był nowy integrator PIK-GATE-MC (czarny).
W Lublinie prezentowany był nowy integrator PIK-GATE-MC (czarny).
Autor. Mateusz Multarzyński/InfoSecurity24.pl

Co istotne, cały system zarządzający PIK to autorskie rozwiązanie firmy MindMade, a więc oprogramowanie, kody są polską własnością. System ten nie wymaga także kosztownej budowy infrastruktury, czy wymiany całego sprzętu łączności, który posiadają dane służby. 

W ofercie spółki MindMade znajdują się również rozwiązania stanowiące uzupełnienie możliwości systemu PIK, jak bierny system do wykrywania nieprawidłowości w sieciach przesyłu danych WINES. Jest to analizator bezpieczeństwa sieci GSM/UMTS/LT4 - niewielkie walizkowe urządzenie, które może być używane do ochrony obiektów przed atakiem hakerskim. Drugim elementem jest Private LTE Mission Critical Network in the Box (MC-NIB), zapewniający systemowi PIK funkcjonowanie nawet w przypadku braku komunikacji LTE, np. w wyniku uszkodzenia stacji bazowych. Mieści on "w jednym pudełku" całą sieć 4G i 5G, łącznie z dostępem radiowym i przetwarzaniem danych. Dodatkowo sieć ta jest również zgodna z standardami 3GPP Mission Critical, czyli jest to rozwiązanie skrojone dla służb mundurowych i ratowniczych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze