"Odbezpieczony granat" do dyspozycji CBA?

15 marca 2020, 17:48
CBA
Fot. CBA

"Jeśli CBA ma Pegasusa, to może rodzić obawy, że instytucji nie do końca kompetentnej daliśmy bombę atomową, która nie powinna być w rękach ludzi tak mało doświadczonych czy ludzi, którzy popełniali wcześniej błędy stosując znacznie prostsze narzędzia operacyjne" - podkreśla w rozmowie z InfoSecurity24.pl Paweł Wojtunik, były Szef CBA i Dyrektor CBŚ, doradca ds. antykorupcyjnych Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Dominik Mikołajczyk: Sąd orzekł niedawno, że odebranie Panu w 2015 roku poświadczeń bezpieczeństwa było niezgodnie z przepisami. Decyzja o pozbawieniu Pana dostępu do tajemnic była natomiast bezpośrednią przyczyną odejścia z Biura. Liczy Pan jeszcze na powrót do CBA?

Paweł Wojtunik: Nie mam żadnych wątpliwości, że obecnie rządzącym – w szczególności koordynatorowi służb specjalnych – a więc tym, którzy robili wszystko, abym ze służby odszedł, nie zależy na tym bym teraz do niej wrócił. Myślę, że po takim czasie jest już to praktycznie niemożliwe. Mówi się, że "oliwa sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa". To, o co pan pyta, to sprawiedliwość, na którą czekałem ponad cztery lata. Upłynęło zbyt wiele czasu, by przywróceniem do służby cofnąć szkody, jakie ponieśliśmy ja i moja rodzina, bo moja żona również straciła pracę.

Regularnie powracają głosy, mówiące o konieczności likwidacji CBA. Jako był szef tej służby, uważa Pan, że to dobry pomysł? Polska nie potrzebuje służby antykorupcyjnej?

Polska potrzebuje efektywnej a nie efektownej instytucji antykorupcyjnej i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To dla mnie trudny temat, bo tak jak pan wspomniał, byłem szefem tej służby przez 6 lat. Natomiast to, jak CBA po wyborach w 2015 roku szybko z powrotem przestawiło się na tory polityczne pokazuje, że głębokie zmiany są potrzebne. Miałem nadzieję, że przez 6 lat udało mi się "wbić" do głów wszystkim dyrektorom i funkcjonariuszom, że apolityczność jest główną siłą Biura. Okazało się jednak, że albo nie miałem racji, albo ci ludzie zostali skorumpowani podwyżkami czy stanowiskami po moim odejściu. Biuro zaczęło niestety realizować wytyczne polityczne i swoją działalnością udowadnia, że w tej formule nie ma szansy istnieć w sposób niezależny. W związku z tym, w przyszłości trzeba będzie CBA zlikwidować lub głęboko zreformować, tak żeby uniknąć błędów popełnionych w przeszłości. Trzeba będzie utworzyć instytucję antykorupcyjną z prawdziwego zdarzenia, która posiadać będzie różne "bezpieczniki", które nie pozwolą jej po raz kolejny zawłaszczyć i wykorzystywać politycznie.

Czyli nowa służba antykorupcyjna powinna zostać powołana zamiast CBA?

Na świecie są różne modele instytucji antykorupcyjnych i polski model, jeśli chodzi o kompetencje, nie jest modelem najgorszym. Ale jeżeli chodzi o podatność na wpływy polityczne, a przypomnę, że chociażby pierwszym szefem został polityk, nie jest już tak dobrze. Związki z polityką nie tylko kompromitują CBA, ale też podważają zaufanie – także na świecie. A służby antykorupcyjne na świecie cechuje bardzo wysoki poziom zaufania i przejrzystości. Proszę zauważyć, że Biuro nie potrafi nawet przekazać informacji czy posiada, czy nie posiada Pegasusa. Kierownictwu najwidoczniej pomyliło się CIA i FSB z CBA. 

W takim razie czy CBA jest w ogóle służbą specjalną?  

CBA jest służbą specjalną, bo tak została skonstruowana ustawa. Jej twórcy chcieli by szef, którym był wówczas Mariusz Kamiński, mógł podlegać bezpośrednio premierowi. Wątpliwości co do nazwy czy samego rodzaju formacji jaką jest CBA, są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ służby specjalne – co do swojej istoty – zajmują się działaniami stricte operacyjnymi, bardzo rzadko spotyka się służby specjalne, które posiadają uprawnienia śledcze. A przypomnę, że CBA takie uprawnienia posiada. Co więcej, oprócz uprawnień śledczych posiada też uprawnienia kontrolne i wykonuje zadanie prewencyjne. Jest to więc taki miks różnych kompetencji i może lepszym wyborem byłoby nazwanie CBA policją, instytucją czy agencją antykorupcyjną.

Czy status służby specjalnej jest CBA potrzebny?

Status służby specjalnej, kiedy mówimy o prewencji, działalności kontrolnej o szeroko rozumianym zapobieganiu korupcji czy współpracy z innymi instytucjami, najczęściej odstrasza. Również we współpracy międzynarodowej ten status wiąże się z pojawieniem się pewnych problemów. Pamiętam, kiedy szefowie innych instytucji antykorupcyjnych dowiadywali się, że jesteśmy służbą specjalną, obawiali się, że oprócz działalności antykorupcyjnej robimy coś jeszcze "na pograniczu prawa" – bo tak z reguły odczytuje się klasyfikację "służba specjalna". Polska jest chyba jedynym krajem, w którym instytucja antykorupcyjna jest służba specjalną. Oczywiście, jeśli ktoś ma kompleksy, to fakt, że jakaś instytucja ma status służby specjalnej, bardzo mu się podoba, jednak z praktycznego i pragmatycznego punktu, nie ma to żadnego uzasadnienia.

W ostatnim czasie w ABW i CBA doszło do zmian w kierownictwie. Ze stanowiskami szefów służb pożegnali się Ernest Bejda i Piotr Pogonowski. Jak te zmiany Pana zdaniem wpłyną na funkcjonowanie tych instytucji?  

Zarówno w ABW, jak i w CBA sytuacja jest już tak zła, że niewielkie są szanse na jej pogorszenie. 

Zapytam w takim razie inaczej. Czy te zmiany to oznaka tego, że koordynator służb specjalnych traci wpływy? Zarówno Pogonowskiego, jak i Bejdę uważano za bliskich współpracowników Mariusza Kamińskiego. 

Myślę, że zmiany na tych stanowiskach to swoisty przejaw wotum nieufności ze strony premiera wobec ministra koordynatora. Dokonanie zmian kadrowych czy nieprzedłużenie kadencji bez wyraźnej przyczyny, świadczy o tym, że ogólna ocena ich pracy nie jest najlepsza i nawet koordynator nie był w stanie obronić już swoich ludzi.

Służby są "odprofesjonalizowane", a miejsce profesjonalizacji zajęła polityzacja. Pracę w tego typu instytucji, jaką jest CBA, można porównać do pilotowania myśliwca, gdzie wymagany jest wysoki poziom profesjonalizmu, ale niestety został on dziś – zarówno w CBA, jak i ABW – odsunięty na dalszy plan. Służby zarządzane są według kryteriów politycznych i to jest niebezpieczna sytuacja dla Polski. Funkcjonariusze takich służb, jak ABW czy CBA, nie powinni obawiać się politycznych decyzji, a przed politykami i polityką powinni być chronieni przez swoich szefów. I tak skonstruowane są służby specjalne na całym świecie. Niestety dziś w Polsce tak nie jest.

Kto dziś, Pana zdaniem, rządzi służbami? Kto je realnie kontroluje i nadzoruje?

Służby powinien nadzorować i kontrolować premier, ale premier – co pokazał w wystąpieniu sejmowym – nie potrafi wymienić nawet nazw służb specjalnych. Wszyscy, którzy pracują teraz w służbach i obserwują działalność koordynatorów, wiedzą, że służby bezpośrednio nadzorują, kontrolują i koordynują minister Kamiński i minister Wąsik. Jeśli pyta pan czy powinno tak być, odpowiem: oczywiście, że nie.

Na początku rozmowy wspomniał Pan o systemie Pegasus. Czy CBA go posiada? 

Nie wiem, czy posiada, ale mogę powiedzieć, że zgłasza się do mnie wiele osób, które po kontakcie ze mną skrążą się na różne problemy z telefonami i komputerami (śmiech). Ale abstrahując od tego, CBA powinno wreszcie jasno odpowiedzieć na pytanie o Pegasusa. Tym bardziej, że dość powszechną wiedzą jest - o czym pisały nawet media - że CBA wydało ponad 20 mln złotych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup jakiś narzędzi operacyjnych, jakiegoś sytemu.

Jeśli CBA nie posiada sytemu Pegasus, to co kupiło? Wydaje się, że informacje o tym, że Biuro ma jednak na wyposażeniu ten system są wiarygodne. Jeśli tak jest, to można mieć tylko wątpliwość czy CBA potrafi z niego korzystać i czy robi to w sytuacjach opisanych w ustawie, czy dochodzi jednak znowu do nieprawidłowości, do których dochodziło w pierwszych latach istnienia Biura, kiedy to nadużywano kontroli operacyjnej i operacji specjalnych. Można się obawiać, że jest tak jak kiedyś, i że zarówno koordynatorzy, jak i szefowie służb niczego się nie nauczyli. 

Czy CBA potrzebny jest system Pegasus? Czy taki system potrzebny jest w ogóle, Pana zdaniem, służbom w Polsce?

Wszystkim policjom na świecie, wszystkim służbom i instytucjom zajmującym się szeroko pojętym bezpieczeństwem potrzebne są narzędzia operacyjne do zdobywania, utrwalania, dokumentowania informacji, do kontroli korespondencji i do zabezpieczania w ten sposób dowodów. Natomiast we wszystkich tych służbach, z uwagi na to jak głęboko ich działania mogą ingerować w prawa i wolności obywatelskie, funkcjonują rozmaite systemy nadzoru i kontroli, które wykluczają – mówiąc bardzo ogólnikowo – nielegalne ich wykorzystywanie.

CBA są oczywiście potrzebne narzędzia do zdobywania informacji. Natomiast system Pegasus jest stworzony do głębokiej infiltracji i do działań bardziej związanych z działaniami wywiadowczymi, kontrterrorystycznymi, wobec przestępczości zorganizowanej, ponieważ jest bardzo radykalny w swojej istocie i nie posiada w zasadzie barier.

Jeśli CBA ma Pegasusa, to może rodzić obawy, że instytucji nie do końca kompetentnej daliśmy bombę atomową, która nie powinna być w rękach ludzi tak mało doświadczonych czy ludzi, którzy popełniali wcześniej błędy stosując znacznie prostsze narzędzia operacyjne.

Często stosuje się takie porównanie, że jeżeli ktoś nie do końca ma umiejętności do obsługi danego narzędzia, to mówi się, że "dano małpie brzytwę". Pytanie, czy w przypadku CBA i Pegasusa, nie daliśmy małpie odbezpieczonego granatu.

Dodam jeszcze, że CBA publikując w ostatnim czasie dokumenty ze sprawy tzw. willi w Kazimierzu pokazała, że nie ma pojęcia o tym, w jaki sposób, w jakim celu i w jakim zakresie można wykorzystywać informacje zgromadzone w ramach podsłuchów. Można się jedynie obawiać do czego mogą się posunąć, wykorzystując dane zgromadzone przez taki system, jak Pegasus.

Dziękuję za rozmowę.

KomentarzeLiczba komentarzy: 31
wyborca KO
poniedziałek, 16 marca 2020, 12:47

jak okręt tonął to pierwszy uciekł a poświadczenie bezpieczeństwa jego zabranie było mu na rękę tak się bał nowej władzy, a jak chcecie że by głosować na opozycje to bez takich Panów to dobra rada dla KO, Mariusz przynajmniej za pierwszym razem był twardy

Big Brother
poniedziałek, 16 marca 2020, 10:12

Na 10 funkcjonariuszy czy to Policji CBŚP ABW czy CBA nie zapominając o prokuratorach tylko 2 może 3 to ci którzy poświęcają swój czas czasami i pieniądze rodzinę są po prostu idealistami w przysłowiowej walce dobra ze złem. Reszta to.... kto służył to wie. A każdy kto jest już na jakimś kierowniczym stanowisku czy to szefa służby czy naczelnika sekcji bądź wydziału już z tyłu głowy boi się o swój stołek bo przecież wiąże się to z wymiernymi korzyściami. Każda służba musi mieć narzędzia do walki i zawsze o krok być przed tymi którzy łamią prawo. A szef służby który odchodzi z niej powinien się zająć na emeryturze rodziną bądź hobby a nie komentowaniem publicznym. Wszystkim którzy służą bądź służyli ku chwale ojczyzny zdrowia życzę

man42
poniedziałek, 16 marca 2020, 16:46

Do 2017 nie bylo polskich sluzb Działających na korzyść RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI były i są grupy interesów tz biznesmeni może tak skromnie można to przedstawić Zmiany które następują są powolne ale zmierzają w dobrym kierunku Moge nawet powiedzieć że biznesmeni wracają mają wsparcie

w
poniedziałek, 16 marca 2020, 18:47

czyli wraca nowe ???

syntax error
poniedziałek, 16 marca 2020, 02:14

Ten pan już dał popis profesjonalizmu w znanych nagraniach. Teraz tylko ugruntowuje opinie o sobie. Tak się składa, że w demokratycznym państwie to normalne i całkiem powszechne, że różnymi służbami rządzi polityk. W ten sposób zapobiega się co najmniej dwu patologiom: 1. służby nie stają się niekontrolowanym, hermetycznym państwem w państwie z ambicjami wpływania na politykę. 2. w dłuższej perspektywie nabierają politycznej bezstronności - wyrabia się "pamięć materiału", że nie warto przekraczać granic, bo za 4/8 lat przyjdzie nowe kierownictwo i rozliczy. Obie patologie hodowano u nas przez dziesięciolecia, i może wystarczy.

Paweł
poniedziałek, 16 marca 2020, 12:44

Bardzo trafne myślę że te miliardy które nie wpłynęły do budżetu świadczą o wiarygodności tego Funkcjonariusza.

Box123
niedziela, 15 marca 2020, 22:48

Bo Wojtunik za czasów którego, rozkradano dziesiątki miliardów rocznie, a CBA nic nie było w stanie realnie z tym zrobić, jest najbardziej kompetentną osoba do tego wywiadu. Tak jak ostatnio jakiś generał, który w ramach hejtowania rządu przez opozycję, twierdził że Polska nie potrzebuje f35, które są jedyna bronią dającą nam w jakimś obszarze przewagę nad Rosją, tylko myśliwców, które od razu zostaną zestrzelone przez mających w tym względzie 20sto krotną przewagę Rosjan, bo mu się marzą pojedynki powietrzne w XXI wieku. No ale pewnie dla ludzi takich, jak dr koperta to zła wiadomość. Ciekawe, że im bardziej wschodnia mentalność tym bardziej największym wrogiem są instytucje i ludzie zajmujący się walką z Korupcja.

Stefan
poniedziałek, 16 marca 2020, 08:30

Skoro rozkradano jak mówisz dziesiątki miliardów rocznie, to gdzie są procesy, wyroki skazywanie ludzi. Obecna władza ma podporządkowaną prokuraturę, CBA a jednak procesów nie ma. Obecna partia rządząca słynie z opluwania przeciwników politycznych, przyklejania różnych łatek. Uważaj, bo taka łatkę można przykleić również Tobie. Wystarczy przez dwa tygodnie powtarzać brednie na Twój temat w mediach społecznościowych i nie będziesz mógł się obronić. A na temat F 35 używaj argumentów merytorycznych a nie politycznych. Jedna z wad o której mówił generał jest mała prędkość maksymalna F35 ok. 1,6 macha. Ciężko zwalczać rosyjskie lotnictwo, ich samoloty maja prędkość ok. 2 machów. Bardziej są nam potrzebne samoloty typu F 15 lub Typhoony.

Fanklub Daviena
poniedziałek, 16 marca 2020, 17:00

Powiedz mi jak można prowadzić śledztwo i skazać np. skorumpowanych generałów, jak za SLD uchwalono taką ustawę o prokuraturze wojskowej, że tylko wojskowa prokuratura może się zajmować sprawami wojskowymi i tylko w sprawach czynnych żołnierzy. Wystarczy, że podejrzany lub świadek przejdzie na emeryturę i ani wojskowa prokuratura ani cywilna nie ma prawa go przesłuchać ani prowadzić przeciwko niemu śledztwa! Tak ukręcono łeb "aferze paliwowej", choć każdy wie, że 99% tej afery kręciło skorumpowane wojsko, a mimo tego nie skazano za to jednego wojskowego, tylko jakieś cywilne płotki typu ajenci stacji benzynowych, choć np. nawet 2/3 oleju napędowego w sprzedaży pochodziło z przemytu (wyobraź sobie skalę tego precederu!).

wtorek, 17 marca 2020, 13:50

Jakbys żył w Polsce i choć odrobinę intersował sie tym co sie dzieje w tym kraju to bys zauwałył jakie zmianyw w zwiazku z prokuratura wojskową i sądami wojskowymi zaszły w 2016 roku.

Ryba
poniedziałek, 16 marca 2020, 11:56

Bo procesy kończą się uniewinnieniami w sądach obsadzonych przez kastę.

bender
poniedziałek, 16 marca 2020, 17:16

To nie o to chodzi, żeby dyspozycyjni politycznie sędziowie smażyli wyroki na zamówienie władz, ale żeby prokurator potrafił dowieść przestępstwa. Jak się przyjrzeć bliżej, to każda dyktatura po przejęciu władzy politycznej niszczyła niezawisłe sądy. Atak obecnej władzy na sądy nosi właśnie takie niepokojące znamiona.

Tomek
poniedziałek, 16 marca 2020, 15:14

A w ogóle jakiś proces się odbył? jeżeli tak, to poproszę o przykład.

Markus
niedziela, 15 marca 2020, 22:37

Pan Paweł był dobry w CBŚ ale w CBA zawalił sprawę rozmowami w knajpach o sprawach służbowych. Poniosło go na fali polityki. Poza tym , jeśli szef służby w mediach opowiadający o służbach i sprawach to sam sobie wystawia świadectwo. Co do systemu Pegasus - jeśli maja to służby to bardzo dobrze i żadna to bomba atomowa. Jeśli były szef CBA żąda aby służba o tym mówiła publicznie to brak mi słów.

Tweets InfoSecurity24