Mundurowe podwyżki na ostatniej prostej

16 marca 2020, 15:28
straż graniczna
Fot. Straż Graniczna, Facebook

Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa doczekali się publikacji przygotowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektów rozporządzeń, które zapewnić im mają realizację części porozumienia z 2018 roku. Chodzi oczywiście o kolejną turę podwyżek, które trafić miały do funkcjonariuszy teoretycznie od 1 stycznia br. Sprawa jest już co prawda na ostatniej prostej, ale komplikuję ją niewątpliwie rządowa walka z epidemią koronawirusa, która może wpłynąć na termin przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2020 - co jest niezbędne do wprowadzenia omawianych zmian w życie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczące podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji formacji -  policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Wszystkie dokumenty wejść mają w życie dzień po ogłoszeniu, ale będą miały oczywiście zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.

Pierwszy projekt, dotyczący funkcjonariuszy policji, zmienia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zgodnie z porozumieniem z 2018 roku, wszyscy funkcjonariusze podlegli MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Jak tłumaczy resort, biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1,523,29 zł do kwoty 1,614,69 zł, tj. o 6 proc.) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej. W przypadku policjantów, o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810.

Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. (...) Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Policji

Resort podkreśla, w dokumencie dotyczącym policjantów, że wziął pod uwagę wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania funkcjonariusza, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego przeciętnie miesięcznie o 397 zł, a po uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego uposażenie z tytułu indywidualnej wysługi lat o 65 zł, spowoduje łączny jego wzrost o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat. "Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. o ok. 462 zł" - czytamy w uzasadnieniu. 

Natomiast już z Oceny Skutków Regulacji dowiadujemy się, że na cel ten wyasygnowano dla Policji ogółem ponad 630 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 573 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 57 mln zł.

Resort opublikował także oddzielny dokument dotyczący Straży Granicznejktórej sytuacja jest analogiczna do sytuacji Policji. Także w ich przypadku dojdzie do wzrostu kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, tj. z 3,71 do 3,810. W konsekwencji przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 152 zł. 

Jak podkreśla ministerstwo, wzrost indywidualnych uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obejmie podwyższenie mnożników kwoty bazowej służących do ustalania uposażeń zasadniczych w grupach zaszeregowania od 02 do 11. Taki wzrost mnożników pozwolić ma na podniesienie uposażeń na najniższych stanowiskach w średniej kwocie 141 zł i umożliwi wykorzystanie pełnej kwoty przewidzianej na podwyżkę (462 zł). 

image
Źródło: Uzasadnienie projektu rozporządzenia ministra SWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Resort na realizację "granicznych" podwyżek potrzebuje ponad 98 mln zł. Tak jak w przypadku policjantów, część tej kwoty przeznaczona zostanie na same uposażenia (ponad 89 mln zł), a część na wydatki relacjonowane do uposażeń (ponad 8 mln zł).

Ani NSZZ Policjantów, ani NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej nie wniosły - zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort - uwag do projektów dotyczących ich formacji. 

Kolejny dokument dotyczy Państwowej Straży Pożarnej. W ich przypadku, oprócz zmiany kwoty bazowej, dojdzie do wzrostu wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,104. W przypadku strażaków, środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz wielokrotności kwoty bazowej zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz budżetach wojewodów w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono stanowisko przedstawicieli trzech ogólnopolskich organizacji związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej zakładającego wzrost mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego w taki sposób, aby wzrost stawki uposażenia zasadniczego w każdej grupie wyniósł 380 zł. Jedynie w grupie 19 i 20 zaproponowano obniżenie mnożników, ponieważ wzrost kwoty bazowej generował podwyżkę powyżej kwoty 380 zł. Wynikający z powyższego wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi ok. 67 zł. Pozostałą kwotę, tj. 15 zł zarezerwowano na awanse w stopniu i stanowiskach służbowych.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Państwowej Straży Pożarnej

Jak informują twórcy projektu, w przypadku straży pożarnej, na realizację podwyżek zaplanowano  ogółem  ponad 206 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 171 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 34 mln zł.

Ostatni dotyczący podwyżek dokument, która trafił niedawno na stronę Rządowego Centrum Legislacji, dotyczy oczywiście ostatniej podległej resortowi formacji, czyli Służby Ochrony Państwa. Projekt MSWiA zakłada w niej zwiększenie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP według stanowiska służbowego, z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat. "Projektowana podwyżka obejmuje wszystkie grupy zaszeregowania i wynosi: 570 zł brutto dla 1 grupy uposażenia, 470 zł brutto dla 2 grupy uposażenia, 305 zł brutto dla 11 grupy uposażenia oraz 300 zł brutto dla pozostałych grup uposażenia" - dowiadujemy się z uzasadnienia. Projekt zakłada co więcej zmianę w zaszeregowaniu stanowisk służbowych do stopni etatowych, dostosowując stopień etatowy do wymagań i kwalifikacji określonych na danym stanowisku służbowym.

W SOP wzrost wielokrotności kwoty bazowej wyniesie 0,060. Natomiast ogólnie na podwyżki w formacji zajmującej się ochroną najważniejszych osób w państwie resort przeznaczy ponad 17 mln zł (ponad 15 mln zł na uposażenia oraz ponad 1,5 mln złotych na wydatki relacjonowane do uposażeń).

Jak widać, MSWiA jest gotowe na zmiany. Pytanie brzmi jednak, kiedy mundurowi mogą liczyć na wejście tych zapisów w życie? Niestety, trudno to oszacować ze względu na epidemię koronawirusa, która wydaje się obecnie pochłaniać całą uwagę polskich władz. Teoretycznie, najbliższy termin, w jakim posłowie będą mogli zająć się uchwałą, to 25-26 marca. Nie wiadomo jednak, jak wyglądać będzie sytuacja epidemiologiczna w Polsce za tych parę dni. W pomyślnym dla mundurowych scenariuszu, dokument zostanie już w przyszłym tygodniu przegłosowany i będzie czekał na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Zobaczymy jednak, co w ten kwestii będzie miał do powiedzenia koronawirus.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 79
Mx
środa, 18 marca 2020, 14:03

A gdzie jest wojsko?????zapomniane bo nie mają związków???

SW
środa, 25 marca 2020, 11:48

Wojsko ma Konwent Dziekanów(oficerów, podoficerów i szeregowych) , który realizuje niemal identyczne zadania jak związki zawodowe. Moim zdaniem nazwa inna, cele te same.

NoName
środa, 18 marca 2020, 23:59

Wojsko to inny resort. Od dawna, często po cichu, dopieszczany.

Żołnierz
poniedziałek, 23 marca 2020, 14:39

Podaj chociaż 1 przykład. Jeżeli nie potrafisz to nie sieje fermentu

1982PeKa
piątek, 27 marca 2020, 17:05

panie zolnierz idz pan przemysl zgadnienie a nie szczekasz tutaj na innych.

Strażak
wtorek, 24 marca 2020, 13:18

Podwyżki wyższe niż w MSW,MF i MS- nie pierwszy raz zresztą -średnio więcej o ok.70 zł. Kwota za brak lokalu mieszkalnego-MON 900 zł , MSW -300 jeśli żonaty 150 zł jeśli singiel. Kwota na zakup mieszkania : MSW 12 tysięcy zł (PSP-3 tysiące złotych na członka rodziny), MON 60 tysięcy zł na członka rodziny. Dopłata do wypoczynku 4 razy większa niż w MSW i MS. Czego nie rozumiesz ?

kolo.
środa, 25 marca 2020, 09:26

Kolego to może się pochwal jak wam się nalicza emeryturę ze sztucznie zawyżonej ostatniej pensji............

Strażak
środa, 25 marca 2020, 22:48

Tak jak w MON : z ostatniej pensji :) tak jak w MON pod koniec to stopnia dochodzi literka -zwykle C, tak i nas jakiś jej odpowiednik się zdarza.

Niebieski
wtorek, 24 marca 2020, 17:44

Pięknie go wypunktowałeś.

Gość
wtorek, 24 marca 2020, 13:10

Największa mieszkaniówka, największe podwyżki a najmniej pracy.

Polak2010
środa, 18 marca 2020, 13:40

Za platformy nie dawali podwyżek Tylko zabierali

Jeden z wielu
wtorek, 17 marca 2020, 16:55

C. D. N czytając artykuł mam wrażenie że podwyżkę dostaną nasze dzieci bo my dla etosu w walce z koronowirusem polegniemy. Od listopada 2018 było wiadomo o co chodzi a ci dalej liczą i rachują. PS dobry "pies bierny ale i wierny" pozdrawiam wszystkich w mundurach którzy teraz stoją i patrolują rejony.

1982PeKa
piątek, 27 marca 2020, 17:08

spokojnie, juz raz tak bylo bodajze w 2010 roku jak powodz zalala kraj. przesuneli podwyzki z marca na wrzesien czy nawet pazdziernik. o to bym sie nie martwil. ale jak trzeba bedzie to znowu zbojkotujemy swieto wojska czy inna akcje znicz. glowa do gory;)

Łysy8509
wtorek, 17 marca 2020, 13:22

Związki nie wniosły żadnych zastrzeżeń? Pierwszym powinno być ilu funkcjonariuszy zobaczy te obiecane 400 zł na koncie

Fredek
wtorek, 17 marca 2020, 12:02

W dobie potencjalnego kryzysu podwyżki powinny byc natychmiast wstrzymane. Koniec rozpusty i szastania poeniędzmi. To skandal.

Aaa
środa, 25 marca 2020, 16:04

To tobie odebrać 500+ albo emeryturę

środa, 18 marca 2020, 09:00

To oddaj całe 500 plus które dostałeś za darmo.

Gts
wtorek, 17 marca 2020, 23:11

Ja też jestem za skończeniem z rozdawnictwem. Kupa specjalistów w polskich służbach robi za psie pieniądze, za ułamek tego co dostaliby w zagranicznych korporacjach. Czas wreszcie ich docenić bo wakaty ciągle rosną. A co do rozdawnictwa. Zabrać socjale, 500 plus, etc. nierobom i albo zlikwidować, albo uzależnić od podjęcia pracy co najmniej w wymiarze 9 miesięcy w roku. Żadnego sponsorowania leni, nieuków, nierobów, pijaków i cwaniaczków żyjących z socjalu. Kijem do roboty pogonić te rzesze roszczeniowych madek, tatełów, sebixow i karyn... Nie chce się pracować bo wykształcenie nie pozwala zarobić 3000 netto? To zmusić białą pałą te 45% ludzi nie pracujących w wieku produkcyjnym choćby do sortowania śmieci, będziemy wtedy eko. Ile miliardów rocznie idzie na nierobów, których dzieci również nie przyniosą pożytku społeczeństwu. Rząd powinien promować postawy społecznie właściwie, czyli edukacje, zaangażowanie w naukę, pracę, a nie bezmyślne dziecioróbstwo. Jesteśmy w okresie, w którym powinniśmy stawiać na jakość, a nie ilość.

MO
czwartek, 9 kwietnia 2020, 18:05

Slusznie. Polac mu...

kmp lodz
piątek, 27 marca 2020, 17:10

ciekawe jak Twoim zdaniem ma ta jakosc przelozyc sie na potrzeby? dobrze by bylo polaczyc jakosc z iloscia ale nie da sie. lepiej miec wiecej ilosci niz jakosci.

Kinio
środa, 18 marca 2020, 14:31

"Kupa specjalistów w polskich służbach robi za psie pieniądze, za ułamek tego co dostaliby w zagranicznych korporacjach". Kupa to ile? Kilkudziesięciu czy kilkuset? Naprawdę przeceniasz wiedzę i umiejętności polskich policjantów...

Kriss
wtorek, 17 marca 2020, 22:40

Zgadzamsi÷ w zasadzie ale tylko w prypadku. Fredka gdyz uczciwil fsze mswia powinni otrzyac podwyżki i to większe bo zagrożenie jest coraz większe.

wtorek, 17 marca 2020, 22:28

To może wskakuj w mundur Mądralo i zasuwaj w teren albo na kwarantanny zamiast policjantów

Jeden z wielu
wtorek, 17 marca 2020, 19:26

Jestem za wstrzymaniem rozdawnictwa w wykonaniu my wam damy i obiecamy a wy bądźcie za nami, służby z stołu pańskiego dostały najmniej od 8 lat nie licząc podwyżki w 2019 i tej obiecanej na 2020. Po przeliczeniu inflacji mundurowi za każdy zaległy rok dostaną ok 89-100 złotych. Wynika to z wcześniejszej polityki PO i PSL. To zastanów się nad tym co piszesz. Bo służba to wyrzeczenia na rzecz społeczeństwa.

Radzio
wtorek, 17 marca 2020, 17:05

Skandal to Twoje podejście i komentaż. Narażać życie tak ale zapłacić nie. Może Tobie niech połowę pensji zabiorą

wtorek, 17 marca 2020, 16:24

Mogłeś się uczyć

Adam
wtorek, 17 marca 2020, 22:44

Co ty skończyłeś?

Xxx
wtorek, 17 marca 2020, 22:41

Ciekawe co sam skończyłeś naukowcu

Ja
wtorek, 17 marca 2020, 13:59

Jak najbardziej zacznijmy od 500+!

Marucha
środa, 18 marca 2020, 08:37

Policjanci też dostają 500+

Tweets InfoSecurity24