Mundurowe podwyżki na ostatniej prostej

16 marca 2020, 15:28
straż graniczna
Fot. Straż Graniczna, Facebook

Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa doczekali się publikacji przygotowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektów rozporządzeń, które zapewnić im mają realizację części porozumienia z 2018 roku. Chodzi oczywiście o kolejną turę podwyżek, które trafić miały do funkcjonariuszy teoretycznie od 1 stycznia br. Sprawa jest już co prawda na ostatniej prostej, ale komplikuję ją niewątpliwie rządowa walka z epidemią koronawirusa, która może wpłynąć na termin przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2020 - co jest niezbędne do wprowadzenia omawianych zmian w życie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczące podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji formacji -  policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Wszystkie dokumenty wejść mają w życie dzień po ogłoszeniu, ale będą miały oczywiście zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.

Pierwszy projekt, dotyczący funkcjonariuszy policji, zmienia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zgodnie z porozumieniem z 2018 roku, wszyscy funkcjonariusze podlegli MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Jak tłumaczy resort, biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1,523,29 zł do kwoty 1,614,69 zł, tj. o 6 proc.) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej. W przypadku policjantów, o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810.

Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. (...) Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Policji

Resort podkreśla, w dokumencie dotyczącym policjantów, że wziął pod uwagę wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania funkcjonariusza, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego przeciętnie miesięcznie o 397 zł, a po uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego uposażenie z tytułu indywidualnej wysługi lat o 65 zł, spowoduje łączny jego wzrost o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat. "Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. o ok. 462 zł" - czytamy w uzasadnieniu. 

Natomiast już z Oceny Skutków Regulacji dowiadujemy się, że na cel ten wyasygnowano dla Policji ogółem ponad 630 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 573 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 57 mln zł.

Resort opublikował także oddzielny dokument dotyczący Straży Granicznejktórej sytuacja jest analogiczna do sytuacji Policji. Także w ich przypadku dojdzie do wzrostu kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, tj. z 3,71 do 3,810. W konsekwencji przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 152 zł. 

Jak podkreśla ministerstwo, wzrost indywidualnych uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obejmie podwyższenie mnożników kwoty bazowej służących do ustalania uposażeń zasadniczych w grupach zaszeregowania od 02 do 11. Taki wzrost mnożników pozwolić ma na podniesienie uposażeń na najniższych stanowiskach w średniej kwocie 141 zł i umożliwi wykorzystanie pełnej kwoty przewidzianej na podwyżkę (462 zł). 

image
Źródło: Uzasadnienie projektu rozporządzenia ministra SWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Resort na realizację "granicznych" podwyżek potrzebuje ponad 98 mln zł. Tak jak w przypadku policjantów, część tej kwoty przeznaczona zostanie na same uposażenia (ponad 89 mln zł), a część na wydatki relacjonowane do uposażeń (ponad 8 mln zł).

Ani NSZZ Policjantów, ani NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej nie wniosły - zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort - uwag do projektów dotyczących ich formacji. 

Kolejny dokument dotyczy Państwowej Straży Pożarnej. W ich przypadku, oprócz zmiany kwoty bazowej, dojdzie do wzrostu wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,104. W przypadku strażaków, środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz wielokrotności kwoty bazowej zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz budżetach wojewodów w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono stanowisko przedstawicieli trzech ogólnopolskich organizacji związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej zakładającego wzrost mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego w taki sposób, aby wzrost stawki uposażenia zasadniczego w każdej grupie wyniósł 380 zł. Jedynie w grupie 19 i 20 zaproponowano obniżenie mnożników, ponieważ wzrost kwoty bazowej generował podwyżkę powyżej kwoty 380 zł. Wynikający z powyższego wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi ok. 67 zł. Pozostałą kwotę, tj. 15 zł zarezerwowano na awanse w stopniu i stanowiskach służbowych.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Państwowej Straży Pożarnej

Jak informują twórcy projektu, w przypadku straży pożarnej, na realizację podwyżek zaplanowano  ogółem  ponad 206 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 171 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 34 mln zł.

Ostatni dotyczący podwyżek dokument, która trafił niedawno na stronę Rządowego Centrum Legislacji, dotyczy oczywiście ostatniej podległej resortowi formacji, czyli Służby Ochrony Państwa. Projekt MSWiA zakłada w niej zwiększenie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP według stanowiska służbowego, z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat. "Projektowana podwyżka obejmuje wszystkie grupy zaszeregowania i wynosi: 570 zł brutto dla 1 grupy uposażenia, 470 zł brutto dla 2 grupy uposażenia, 305 zł brutto dla 11 grupy uposażenia oraz 300 zł brutto dla pozostałych grup uposażenia" - dowiadujemy się z uzasadnienia. Projekt zakłada co więcej zmianę w zaszeregowaniu stanowisk służbowych do stopni etatowych, dostosowując stopień etatowy do wymagań i kwalifikacji określonych na danym stanowisku służbowym.

W SOP wzrost wielokrotności kwoty bazowej wyniesie 0,060. Natomiast ogólnie na podwyżki w formacji zajmującej się ochroną najważniejszych osób w państwie resort przeznaczy ponad 17 mln zł (ponad 15 mln zł na uposażenia oraz ponad 1,5 mln złotych na wydatki relacjonowane do uposażeń).

Jak widać, MSWiA jest gotowe na zmiany. Pytanie brzmi jednak, kiedy mundurowi mogą liczyć na wejście tych zapisów w życie? Niestety, trudno to oszacować ze względu na epidemię koronawirusa, która wydaje się obecnie pochłaniać całą uwagę polskich władz. Teoretycznie, najbliższy termin, w jakim posłowie będą mogli zająć się uchwałą, to 25-26 marca. Nie wiadomo jednak, jak wyglądać będzie sytuacja epidemiologiczna w Polsce za tych parę dni. W pomyślnym dla mundurowych scenariuszu, dokument zostanie już w przyszłym tygodniu przegłosowany i będzie czekał na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Zobaczymy jednak, co w ten kwestii będzie miał do powiedzenia koronawirus.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 79
Lucki Pan
czwartek, 9 kwietnia 2020, 00:53

Dla lekarzy brakuje jak zwykle

Stefan
czwartek, 3 września 2020, 20:31

Najtragiczniejszą robotę ale NIESTETY ROBI SANEPID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gdzie nie ma kasy za PRACĘ w potężnym STRESIE !!!

A....
sobota, 28 marca 2020, 07:35

W obecnej sytuacji przy koronawirusie okazało się kto jest najbardziej potrzebny społeczeństwu- policja, straż graniczna, służba zdrowia a nauczyciele mogą siedzieć w domu i tylko zadawać dzieciom zadania. Mam męża policjanta który teraz pracuje z powodu wirusa ci drugi dzień po 12 h. Praktycznie zostaje dłużej i w efekcie go nie ma po 15 godzin. Każdy tydzień mu trafi albo sobota albo niedziela po 12 h i wcale nie dostanie więcej za to że zarywa jazdy weekend a inni mają weekend dodatkowo płatny. Dodam że mam dwoje dzieci w tym jedno niepełnosprawne i jest mi cholernie ciężko. Drugie dziecko ma tyle zadania ze szok - musi siedzieć po kilka godzin przy komputerze. A nauczyciele jeszcze narzekają że im się krzywda dzieje.

Robo
wtorek, 7 kwietnia 2020, 14:38

Jeden tyra 12 godzin a inni leza

policja
środa, 1 kwietnia 2020, 10:14

Przestańcie pluć na żołnierzy. Nikt wam nie broni rzucić policję i wstąpić do wojska. Droga wolna.

wszyscy jesteśmy potrzebni
środa, 1 kwietnia 2020, 10:05

Potrzebni są wszyscy. Lekarze, pielęgniarki, policjanci, nauczyciele, ale też kasjerki, kierowcy autobusów, obsługa stacji benzynowej, producenci żywności i środków czystości,sprzątaczki, kurierzy, pracownicy schronisk dla zwierząt itd. Wszyscy, absolutnie wszyscy są potrzebni. Najbardziej jest potrzebna dyscyplina, trzymanie się procedur i pomaganie jeden drugiemu.

glina
środa, 1 kwietnia 2020, 09:57

Nauczyciele są bardzo ważni. Im lepsze szkolnictwo będziemy mieli , tym mądrzejszy będzie nasz naród. Nie damy się wtedy tak łatwo nabierać propagandzie i będziemy wybierać ludzi mądrych do rządzenia naszym krajem. Dobra szkoła to podstawa. Nauczyciele muszą dobrze zarabiać. Z głupim narodem można zrobić wszystko. Ciemny naród kupi każdy kit.

Ja
wtorek, 24 marca 2020, 02:53

Czemu strażacy mają najniższy mnożnik? Nawet MON ma 3,81 A strażacy 3.74

1982PeKa
piątek, 27 marca 2020, 17:00

przez takich wlasnie jak Ty. Nie szczekac tylko cieszyc sie, ze daja.

Mnich
piątek, 20 marca 2020, 11:31

Chcieli wysłać mnie granicę do pilnowania ludzi zatrzymanych do kwarantanny, gdy zapytałem o jakiekolwiek środki ochrony usłyszałem: "Przestań, nie utrudniaj, przecież ślubowałeś." Owszem ślubowałem, ale małżonce, a nie idiotom na stołkach i bandzie złodziei, pytam... GDZIE NASZE PODWYŻKI I WYRÓWNANIA!!! ETOSEM DZIECI NIE WYKARMIĘ... A ponieważ mam dość wykonywania poleceń kretynów od dziś zajmuje się tym co w życiu najważniejsze, a mianowicie moimi dziećmi będąc na L4. Pozdrawiam kolegów po fachu i błagam... ZACZNIJCIE MYŚLEĆ I NIE BĄDŹCIE OSLAMI.

Karol
wtorek, 24 marca 2020, 10:35

No i trudno się nie zgodzić , ja popieram i już odchodzę z Policji po 20 latach , cały czas przedłużają i naciagaja nas na "służbę" , paranoja

glina
środa, 18 marca 2020, 18:41

Pozdrawiam wszystkich policjantów, strażników granicznych, strażników miejskich, sokistów, żołnierzy i przede wszystkim pielęgniarki, ratowników medycznych i lekarzy. Trzymajmy się. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Wszystkie oczy zwrócone w stronę naukowców. W nich cała nadzieja, oby się udało. Obyśmy przeżyli. Podwyżki nie są teraz najważniejsze. Co nam po pieniądzach, jeżeli zachorujemy. Zwalczmy najpierw wirusa, pomagajmy sobie nawzajem, a potem zajmiemy się rozliczaniem władzy, za niewypłacone nam podwyżki, które mieliśmy zobaczyć 1.01.2020. To nie jest czas na wściekanie się. U nas wszyscy policjanci na razie w służbie. Ludzie są odpowiedzialni. Najbardziej boją się koronawirusa, a nie braku podwyżek. Podwyżka nie zając nie ucieknie. Ważne, żeby jej dożyć. Szanujmy się wszyscy, bez względu na to, jaki zawód wykonujemy i jakie zasiłki otrzymujemy. To nie jest teraz ważne. Polacy, trzymajmy się razem.

1982PeKa
piątek, 27 marca 2020, 17:02

popisales sobie? to idz teraz ochlon, przemysl zagadnienie... za chwile wszystko pojdzie w gore i wtedy wspomnij swoje slowa.

Elo
czwartek, 19 marca 2020, 19:08

Za chwilę ci tak kolego funkcjonowanie w życiu codziennym zdrożeje ze będziesz sam się zastanawiał na czym oszczędzić by starczyło na życie. Virus to priorytet, ale co ci po priorytecie jak po ciężkiej służbie nie będzie cie stać na odpowiednie wzmocnienie organizmu, leki, ochronę zdrowia swojej rodziny i spokojna głowę że starcza na to i że podwyżki coś osłodzą trochę. Temat wojska to inna kwestia, chodź już dawno powinni tyczec na granicach a nie siedzieć se spokojnie w jed ostkach i czekają na wojnę... Chyba virtualna bo wojnę wirusowom my ogarniamy i ryzykujemy jak mało kto...

Jeden z wielu
czwartek, 19 marca 2020, 08:59

Wszystko pięknie ujołeś tylko to kolejny raz jak elity rządzące robią nas w....... I mowa o wszystkich którzy noszą mundury. Priorytetem jest walka z koronowirusem i to nie podlega dyskusji ale on się nie wzioł z dnia na dzień tylko się przemieszczał i można było lepiej się przygotować na najgorsze a nie wydawać na raty to płyn do dezynfekcji to maski "anty pyłowe" to kombinezony malarskie. I to kolejny dowód bagatelizowania problemu przez polityków. Czemu nie wprowadzą stanu wyjątkowego co skutecznie spowolni rozprzestrzeniana się chorych. Ściągamy do Polski naszych obywateli u których powinna być obligatoryjna i ścisła kwarantanna a czy tak jest? Te podwyżkę dla ludzi z etosem to na grobie położą. PS w mojej jednostce też wszyscy zdrowi oby nikt z nas i naszych rodzin nie zachorował.

Tweets InfoSecurity24