Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MSWiA odpowiada na decyzję w sprawie Poczobuta. 365 obywateli Białorusi trafiło na listę sankcyjną

Fot. MSWiA/Twitter

„W związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku w sprawie Andrzeja Poczobuta oraz represjami ze strony władz białoruskich wobec przeciwników politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o wpisaniu 365 obywateli Białorusi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany” - czytamy w wydanym przez MSWiA komunikacie. Jak dodano, osoby te zostaną również objęte zakazem wjazdu do strefy Schengen. Co więcej, zastosowano wobec nich także „zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych”. Szef MSWiA - jak informuje resort - podjął jeszcze decyzję o zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych wobec 20 podmiotów i 16 osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim.

Reklama

Wśród objętych restrykcjami jest 365 obywateli Białorusi. To m.in. 159 parlamentarzystów. Pozostali członkowie parlamentu zostali już wcześniej umieszczeni na polskiej liście sankcyjnej. Zatem sankcje obejmują już wszystkich członków białoruskiego parlamentu. Restrykcje - jak podaje MSWiA - dotyczą również sędziów (76 osób), prokuratorów (7 osób), przedstawicieli administracji szczebla lokalnego (32 osoby), funkcjonariuszy i pracowników struktur siłowych (28 osób).

Reklama

Czytaj też

Reklama

Na listę trafili także przedstawiciele białoruskich reżimowych mediów zaangażowanych w działalność propagandową (23 osoby), sportowcy i działacze sportowi (24 osoby), pracownicy białoruskich urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych (8 osób), osoby działające w obszarze kultury i nauki (8 osób).

Ponadto na liście znaleźli się też przedsiębiorcy powiązani z kapitałem rosyjskim. To 15 obywateli Federacji Rosyjskiej i 1 Białorusin. Jak podaje resort spraw wewnętrznych i administracji, wśród objętych sankcjami jest także 20 podmiotów gospodarczych (19 powiązanych z Rosją i 1 powiązany z Białorusią).

Czytaj też

Jak tłumaczy MSWiA, osoby te "promowały reżim białoruski, a także angażowały się w legitymizowanie i wspieranie represyjnej polityki władz w Mińsku". Dodano też, że "są one odpowiedzialne również za motywowany politycznie wyrok wobec Andrzeja Poczobuta, wydany na podstawie fałszywych zarzutów".

Wpisane na listę osoby zajmowały się także m.in. gromadzeniem materiałów i prowadzeniem postępowań dotyczących udziału Białorusinów w protestach prodemokratycznych. Osoby z listy sankcyjnej są odpowiedzialne m.in. za stosowanie tortur fizycznych i psychicznych, pobicia, zastraszenia oraz dyskryminowanie polskiej mniejszości. Wpisane na listę osoby były także zaangażowane w niszczenie na Białorusi polskich cmentarzy oraz pomników.
fragment komunikatu MSWiA

Wśród objętych restrykcjami znalazły się również osoby odpowiedzialne za organizację procederu nielegalnej migracji do Polski i państw bałtyckich.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Hmmm.

    Jestem przekonany, że na tych sankcjach skorzystają przewoźnicy z Litwy, Łotwy i Ukrainy.

  2. MiP

    Tak sobie myślę że dla Łukaszenki i jego świty to te sankcje Kamińskiego to wiszą i powiewają 🤣🤣

  3. otgees

    Koniecznie dodać rodziny. To nie kary, więc odpowiedzialność zbiorowa może być, a najbardziej ich dotknie jak dzieci nie będą mogły jeździć do Europy na wakacje, a małżonkowie na zakupy.

Reklama