Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Konferencja o bezpieczeństwie antyterrorystycznym budynków użyteczności publicznej już w listopadzie

fot. Safety Project
fot. Safety Project

Wiodącym celem wydarzenia jest identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod  i narzędzi zamachów terrorystycznych, ocena systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a także podatności obiektów użyteczności publicznej na zamachy terrorystyczne, a w efekcie wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych. Patronat nad wydarzeniem objął Defence24.pl oraz InfoSecurity24.pl.

Kongres odbędzie się 21-22 listopada 2018 w Centrum Konferencyjnym - Terminal Hotel Wrocław. Organizatorami konferencji są Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, a także Safety Project.

Do grona współorganizatorów dołączyli:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego;
 • Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;
 • Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu;
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
 • Związek Banków Polskich;
 • Polska Izba Systemów Alarmowych;
 • UTC Fire & Security;
 • Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli między innymi:

 • Telewizja Echo;
 • Wydawnictwo Adam Marszałek;
 • Wydawnictwo DIFIN;
 • Grupa Wydawnicza Euro-Media – czasopismo – Ochrona Mienia i Informacji;
 • Polska Izba Systemów Alarmowych – czasopismo – Security & Alarm Systems;
 • Defence24.pl;
 • InfoSecurity24.pl;
 • Special OPS.

Kongres jest adresowany do zarządzających bezpieczeństwem w następujących kategoriach budynków użyteczności publicznej:

 • infrastruktura krytyczna (w tym węzły transportowe, krytyczna infrastruktura energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa);
 • obiekty podlegające obowiązkowej i szczególnej ochronie;
 • budynki administracji publicznej w tym chronione przez Służbę Ochrony Państwa i Straż Marszałkowską;
 • obszary, budynki i obiekty wojskowe;
 • placówki oświatowe i uczelnie wyższe;
 • centra handlowe, biurowce, sklepy wielkopowierzchniowe, targi;
 • teatry, kina, muzea, inne obiekty kultury;
 • obiekty sakralne;
 • placówki bankowe, centra dystrybucji gotówki;
 • budynki wysokościowe, siedziby korporacji;
 • wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i produkcyjne;
 • placówki zagraniczne, siedziby organizacji międzynarodowych. 

Na kongres zostali zaproszeni również:

 • Przedstawiciele nauki oraz eksperci zajmujący się tematyką bezpieczeństwa
  i antyterroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla budynków użyteczności publicznej;
 • Przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz sektor ochrony osób i mienia;
 • Przedstawiciele sektora prywatnego zajmujący się sprzedażą, produkcją lub instalacją urządzeń, sprzętu oraz infrastruktury przydatnej do budowania systemów ochrony w tym antyterrorystycznej w budynkach użyteczności publicznej;
 • Pracownicy placówek zagranicznych państw europejskich oraz USA, Izraela i Kanady;
 • Pracownicy unijnych agend i organizacji.
image

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 11 listopada 2018 roku. Propozycje wystąpień można zgłaszać w ramach czterech obszarów tematycznych konferencji:    

Więcej informacji na temat udziału w wydarzeniu oraz organizacji konferencji można uzyskać na stronie wydarzenia: http://safetyproject.pl/ oraz na profilu Facebook

Reklama

Komentarze

  Reklama