Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Jak działa Alert RCB? Centrum odpowiada na pytania

fot. rcb.gov.pl
fot. rcb.gov.pl

Umowa na pilotażowy program ostrzegania ludności przed zagrożeniami za pomocą wiadomości SMS, podpisana została w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Cyfryzacji. Zgodnie z założeniem, o wysłaniu SMS-a z ostrzeżeniem decydować ma Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak zaznaczała szefowa Wydziału Polityki Informacyjnej RCB w rozmowie z InfoSecurity24.pl, „SMS-y z ostrzeżeniami będą wysyłane tylko w szczególnych przypadkach, gdy zagrożone jest życie i zdrowie ludzi”. Dziś Centrum, w związku z dużym zainteresowaniem nowym system ostrzegania, opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

W odpowiedziach na 17 pytań, RCB tłumaczy m.in. kwestie związane z działaniem Alertu, jego zasięgiem i tym w jakich sytuacjach ostrzeżenia zostaną wysłane do obywateli.


1. Jak się zapisać na Alert RCB?

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty będą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

2. Na czym polega pilotaż Alertu RCB?

Alert RCB oficjalnie ruszy 12 grudnia. Uruchomienie pilotażu wiąże się z wakacjami i bezpieczeństwem wypoczywających, którzy już teraz będą mogli otrzymywać ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach takich jak: nagłe zjawiska pogodowe, intensywne burze lub gwałtowne nawałnice, które mogą zagrażać życiu. Pilotaż Alertu RCB służy też testowaniu systemu co wpłynie w przyszłości na jego optymalizację.

3. W jakich województwach prowadzony będzie pilotaż Alertu RCB?

Pilotaż jest prowadzony na terenie całego kraju, we wszystkich sieciach telefonii komórkowej działających na terenie Polski.

4. Jak często będę otrzymywać Alerty RCB?

Wiadomości tekstowe (SMS) będą wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. W zależności od zaistniałych okoliczności.

5. Czy Alert RCB jest elementem aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

Alert RCB nie jest elementem aplikacji RSO. Żeby go otrzymywać nie trzeba instalować żadnej aplikacji czy programu.

6. Czy w związku z Alertem RCB moje dane są dobrze zabezpieczone?

Alert RCB nie narusza bezpieczeństwa Państwa danych. Wiadomości (SMS) będą rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych, z którymi mają Państwo zawarte umowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi, ani w inny sposób nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem RCB jest jedynie wysłanie, pozyskanej informacji o zagrożeniu do operatorów sieci komórkowych.

7. Kto ma dostęp do danych zawartych w Alercie RCB?

Alert RCB nie gromadzi żadnych danych osobowych, ani w inny sposób ich nie przetwarza. RCB monitoruje sytuacje pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i na podstawie informacji od różnych instytucji (ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich) przygotowuje dla Państwa bezpieczeństwa komunikaty z ostrzeżeniami.

8. Czy Alert RCB powoduje, że mój numer jest w specjalnej bazie danych?

Nie. Wiadomości (SMS) są rozsyłane przez operatorów sieci komórkowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ani żaden organ administracji zaangażowany w tworzenie Alertu RCB nie gromadzi, ani nie przetwarza Państwa danych. Zadaniem administracji publicznej, w tym RCB jest jedynie poinformowanie będących w niebezpieczeństwie osób o istniejącym zagrożeniu.

9. Czy można się wypisać z alertu RCB?

Alert RCB jest wysyłany dla bezpieczeństwa, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. Otrzymywać go będą osoby przebywające na potencjalnym obszarze zagrożenia. Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. Otrzymywać go będą wszyscy, bez wyjątków, abonenci sieci komórkowych.

10. Na jakiej podstawie będzie powstawał Alert RCB?

Alert RCB będzie powstawał na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego non stop monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

11. Na jakie obszary administracyjne będą wysyłane Alerty RCB?

W trakcie pilotażu najmniejszym obszarem, na który może być wysyłany Alert RCB, jest województwo. Operatorzy sieci komórkowych intensywnie pracują nad technicznym rozwiązaniem, które umożliwi wysyłanie powiadomień z ostrzeżeniami na obszar mniejszy, docelowo ma to być powiat.

12. Co mam zrobić, gdy otrzymam Alert RCB?

Należy zastosować się do treści zawartych w wiadomości tekstowej (SMS). Pozwoli to na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizowanie jego skutków.

13. Czy Alert RCB nie jest elementem inwigilacji?

Jak to się ma z założeniami RODO? Wysyłanie wiadomości (SMS) o zagrożeniu jest działaniem w stanie wyższej konieczności, w sytuacji, która bezpośrednio zagraża zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na obszarze objętym komunikatem. Nie da się wysłać wiadomości o zagrożeniu bez przypisaniu go do danego obszaru. Operator nie udostępnia baz danych Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, a Centrum nie prosi o takie dane – nie tworzy ich i w żaden inny sposób nie przetwarza. RCB jedynie wysyła komunikaty do rozesłania operatorom.

14. Jakich zagrożeń będzie dotyczył Alert RCB?

Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Będzie rozsyłany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

15. Dlaczego nie dostałem ostrzeżenia, chociaż wieczorem przeszła przez moje miasto burza?

Alert RCB jest uruchamiany tylko w najpoważniejszych sytuacjach. Nie każde zjawisko atmosferyczne niesie z sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Informacje o stopniu zagrożenia wynikają z prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

16. Ile kosztuje otrzymanie SMS-a z ostrzeżeniem?

Wiadomości tekstowe (SMS) ostrzegające przed sytuacją kryzysową zagrażającą życiu są bezpłatne i żaden operator nie może naliczyć za nie dodatkowych opłat.

17. Czy to będzie funkcjonowało tylko przez wakacje czy przez cały rok?

Alert RCB będzie rozsyłany do abonentów telefonów komórkowych na zagrożone tereny przez cały rok. Można się go spodziewać o każdej porze dnia i nocy, bez względu na dzień tygodnia. Wszystko zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z ewentualnym zagrożeniem życia i zdrowia.

rcb.gov.pl

Centrum zachęca też, do przesyłania pytań na adres [email protected]

Przypomnijmy, podczas ubiegłotygodniowej konferencji poinformowano o rozpoczęciu testów nowego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach. W ramach pilotażu systemu obywatele będą otrzymywać SMS-y alarmowe o sytuacjach kryzysowych, takich jak na przykład groźne zjawiska atmosferyczne. MC, MSWiA i RCB zawarły w tej sprawie porozumienie z operatorami telefonii komórkowej.

Centrum Operacyjno-Analityczne RCB gotowe ostrzeżenia będzie przekazywało operatorom telekomunikacyjnym do rozesłania. W efekcie, ostrzeżenie powinno trafić do każdego posiadacza telefonu komórkowego, który znajduje się w zasięgu nadajników na określonym wcześniej terenie. Jak mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, SMS-y będą otrzymywali wszyscy odbiorcy na zagrożonym terenie. By otrzymywać ostrzeżenia nie będzie się trzeba też nigdzie zapisywać. "SMS-y z ostrzeżeniami będą wysyłane tylko w szczególnych przypadkach, gdy zagrożone jest życie i zdrowie ludzi" - dodała Anna Adamkiewicz.

RCB/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama