Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Frontex poluje na ekspertów

Fot. Frontex
Fot. Frontex

Pierwsi mundurowi Europejskiej Straży Granicznej obejmą swoją służbę w styczniu 2021 roku i będą wówczas pracowali razem z funkcjonariuszami straży granicznych poszczególnych krajów delegowanymi do służby na zewnętrznych granicach UE lub poza nią na mocy odpowiednich umów. Obecnie trwa ich rekrutacja. Przygotowywane jest również specjalistyczne szkolenie. Frontex prowadzi więc ogólnoeuropejski nabór ekspertów, którzy szkolić mają nowych funkcjonariuszy.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) przyspiesza tempo budowy stałego korpusu funkcjonariuszy, mających wspomagać ochronę granic zewnętrznych UE i strefy Schengen. Po kluczowych informacjach o poszukiwaniu kandydatów, bezpośrednio do pracy w korpusie, przychodzi czas na trenerów mogących prowadzić dla nich kursy. Chodzi dokładniej o niezbędne kwalifikacje sektorowe przygotowujące do służby w obrębie ochrony granic. Wcześniej Frontex informował też o tym, że poszukuje obsługi medycznej dla zabezpieczenia całego procesu rekrutacji.

Kogo szuka Frontex? Europejska agencja ma zamiar zatrudnić ekspertów z państw UE oraz państw stowarzyszonych w ramach strefy Schengen z trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na rzecz służb ochrony granic czy też straży ochrony wybrzeży. Frontex wymaga też, by kandydaci na ekspertów mieli co najmniej pięć lat doświadczenia w swoich dziedzinach. Generalnie wydzielonych zostało siedem głównych obszarów eksperckich, obejmujących wiedzę oraz umiejętności praktyczne, w tym kwestie zróżnicowania kulturowego, psychologii, etyki, a nawet elementów public relations.

Frontex poszukuje też specjalistów zajmujących się kwestiami unormowań prawnych dotyczących kontroli granicznych, strategii unijnych dotyczących bezpieczeństwa granic czy też kwestii prawnych związanych z zabezpieczeniem lotnisk. Jeśli chodzi zagadnienia praktyczne, to wśród ekspertów mają znaleźć się m.in. osoby posiadające wiedzę na temat sprawdzania tożsamości osób starających się przekroczyć granicę. Kursanci mają również być szkoleni przez ekspertów zajmujących się analizą ryzyka czy problematyką przeciwdziałania przestępczości transgranicznej. Z racji zadań, jakie realizować będzie Europejska Straż Graniczna, Frontex szuka też ekspertów od treningu strzeleckiego, szkolenie w zakresie samoobrony oraz technik interwencyjnych.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze