Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Broń dla funkcjonariuszy Frontex

Fot. Frontex
Fot. Frontex

Frontex został już teraz wzmocniony pod względem uprawnień i zadań, a już niedługo ma iść za tym realne zwiększenie kadr (przede wszystkim stałego korpusu do reagowania w zakresie ochrony granic zewnętrznych) oraz techniki wykorzystywanej przez przedstawicieli agencji. Praktycznym przykładem zwiększania wyposażenia Frontex są m.in. zakupy broni palnej. Obecnie agencja zamierza przeprowadzić dialog branżowy, dotyczący zakupu pistoletów, amunicji oraz kabur. 

Frontex zamierza dozbroić swoich funkcjonariuszy. Tak wynika z rozpoczętego przez Agencję dialogu branżowego. Dotyczy on przede wszystkim zakupu pistoletów dla stałego korpusu funkcjonariuszy Frontex. Mają oni wspierać poszczególne państwa w obrębie ochrony granic zewnętrznych Schengen. Dialog prowadzony jest by, jak to ujęto, uzyskać lepszą wiedzę na temat rynku broni i amunicji. Konkretne przetargi Agencja zamierza ogłosić na początku przyszłego roku.

Rozmowy w ramach wspomnianego dialogu branżowego, zorganizowanego przez Frontex, mają być rozłożone na dwa dni. 9 grudnia roku uwaga będzie skupiona na pistoletach, zaś dzień później, rozmowy dotyczyć będą amunicji oraz kabur. Frontex zaznacza, że podczas każdej z sesji dialogowych potencjalnym oferentom mają być przedstawione podstawowe informacje, ogólne specyfikacje oraz wymagania logistyczne/proceduralne jakie stawia Agencja.

Przypomnijmy, że zgodnie z niedawnymi zmianami członkowie stałego korpusu Frontex otrzymali możliwość posiadania broni służbowej. Broń ta ma być używana tylko wyjątkowo i w jasno określonych warunkach, tj. do uzasadnionej samoobrony i uzasadnionej obrony członków zespołów lub innych osób, zgodnie z prawem krajowym przyjmującego ich państwa członkowskiego.

Przypomnijmy, że celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest pomoc państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Jako Agencja UE Frontex jest finansowany z budżetu UE i z wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen. W 2016 r. Agencja została przekształcona w  Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której zadania objęły nie tylko kontrolę migracji, lecz także zarządzanie granicami i większą odpowiedzialność za zwalczanie przestępczości transgranicznej.

Frontex jest uznawany obecnie za jeden z filarów unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zgodnie z nowymi założeniami Frontex ma liczyć nawet do 10 tys. funkcjonariuszy, którzy jednocześnie mają dysponować zdecydowanie lepszym niż dziś zapleczem technicznym. Co więcej, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma otrzymać również szerszy mandat do wspierania działań państw członkowskich w ochronie granic i współpracy z państwami trzecimi.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama