Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dzwonisz na Policję? Od grudnia odbierze operator CPR

fot. kielce.uw.gov.pl
fot. kielce.uw.gov.pl

Do grudnia będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego – informuje MSWiA. Numer 997 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Zdaniem resortu spraw wewnętrznych zmiania operatora numeru 997 przyspieszy reakcję służb na zgłoszenia. Przełączanie numeru 997 jest efektem prowadzonego w listopadzie 2017 roku, pilotażu w województwie śląskim. Zdaniem MSWiA, jego efekty są na tyle dobre, że na ten rok zaplanowano podobną „operację” w całej Polsce.

Jak zauważa MSWiA, przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy z Policji będą otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia.

Skróceniu ulega również czas oczekiwania na odebranie połączeń. Średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie podobny. 

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Proces przełączania numeru 997 będzie odbywał się sukcesywnie od kwietnia do grudnia br. W kwietniu nastąpi przełączenie numeru alarmowego 997 do CPR  w województwie opolskim i świętokrzyskim. Natomiast w maju przełączanie obejmie województwa lubuskie i kujawsko-pomorskie.

W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego - dwa na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. Najwięcej operatorów pracuje w CPR w Radomiu (149 osób), Katowicach (107 osób) i Krakowie (86 osób).

W 2017 r. w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano niemal 19 mln zgłoszeń przychodzących z czego prawie 8,5 mln stanowiły zgłoszenia fałszywe.

MSWiA/DM

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze