Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

„Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

Fot. Fundacja Dorastaj z Nami
Fot. Fundacja Dorastaj z Nami

11 kwietnia w południe, w gmachu Sejmu RP miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, przygotowanej przez fundację Dorastaj z Nami. Wystawa poświęcona jest pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy polegli lub zostali poszkodowani podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i na misjach poza granicami naszego państwa.

Otwarcia wystawy dokonała prezes zarządu fundacji Magdalena Pawlak oraz - w imieniu Marszałka Sejmu - poseł Arkadiusz Czartoryski.

W uroczystości uczestniczyły dzieci jednej z bohaterek wystawy, pracownika socjalnego Małgorzaty Kowalczyk, która zginęła w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Obecny był również jeden z żyjących bohaterów – strażak Sławomir Wilczyński wraz z rodziną. W wyniku wypadku, do jakiego doszło podczas służby, stracił obie nogi.

image
Fot. A. Żywczyk

Zawsze, gdy słyszymy w wiadomościach o śmierci funkcjonariusza służby publicznej, my w fundacji wiemy, że właśnie komuś zawalił się świat. Chcemy przypominać, że praca strażaka, żołnierza, policjanta czy ratownika to nie jest zwyczajne zajęcie, tylko misja, która służy dobru każdego z nas. Pamiętajmy więc o dzieciach tych, którzy nie wrócili z pracy do domu. Pomoc im to najlepsza forma powiedzenia „dziękuję”.

Magdalena Pawlak, prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.
image
Fot. Fundacja Dorastaj z Nami

"Nasza mama pomagając ludziom hołdowała takim wartościom jak honor, poświęcenie i bezgraniczna dobroć. Wypełniała swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem, przedkładając dobro innych nad własne bezpieczeństwo. Potrafiła pogodzić obowiązki służbowe z zapewnieniem nam miłości i troski – wspólne wyjazdy i spacery zawsze pozostaną w naszej pamięci. Śmierć dosięgnęła ją w miejscu pracy – tam gdzie była aniołem dla potrzebujących" - powiedział Hubert Kowalczyk, syn Małgorzaty Kowalczyk.

Fundacja Dorastaj z Nami od ponad dziewięciu lat udziela wsparcia dzieciom i rodzinom poległych oraz ciężko poszkodowanych żołnierzy, policjantów, strażaków i ratowników górskich. Dofinansowuje podopiecznym naukę, zajęcia pozalekcyjne, pomoc psychologiczną, wsparcie doradcy edukacyjnego. Organizuje również warsztaty psychologiczne „Wakacyjna Szkoła Rodzica”. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, ważną częścią misji Dorastaj z Nami jest budowanie szacunku do służb publicznych. Rozwijany jest również program Służba i Pomoc, skierowany do pełniących służbę żołnierzy, strażaków, policjantów oraz innych funkcjonariuszy służb publicznych i ich rodzin.

image
Fot. Fundacja Dorastaj z Nami

Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” powstała w 2018 roku jako kontynuacja kampanii społecznej „Dla Ciebie zginął policjant, strażak, żołnierz, a dla mnie tata”. Będzie ją można wkrótce zobaczyć w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W maju ekspozycję gościć będzie tamtejszy Wydział Prawa i Administracji.

Reklama

Komentarze

    Reklama