Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezzałogowce zagrożeniem dla zimowych igrzysk olimpijskich. Ćwiczenia jednostek AT w Pjongczang

Fot. By Republic of Korea Armed Forces, CC BY-SA 2.0.
Fot. By Republic of Korea Armed Forces, CC BY-SA 2.0.

Południowokoreańscy antyterroryści znajdują się na ostatnim etapie przygotowań do zabezpieczenia zimowych igrzysk olimpijskich. Tamtejsza policja, straż pożarna oraz wojsko ćwiczą szereg scenariuszy obejmujących możliwe zagrożenia terrorystyczne wobec osób i miejsc, związanych z przeprowadzeniem igrzysk. Do ochrony zawodów sportowych zaanagżowanych może być ponad dwukrotnie więcej funkcjonariuszy oraz wojskowych, niż w trakcie mistrzostw świata w piłce nożnej w 2002 r.

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie mają odbyć się południowokoreańskim mieście Pjongczang w dniach 9-25 lutego 2018 r. Co ciekawe, sam stadion olimpijski jest zlokalizowany ok. 80 km od strefy rozdzielającej oba zwaśnione od lat 50 XX w. państwa koreańskie. Tym samym władze w Seulu dążą do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa całemu przedsięwzięciu, szczególnie w obecnych, skomplikowanych warunkach geopolitycznych. Mając na uwadze zarówno skomplikowaną sytuację polityczną na Półwyspie Koreańskim, jak również zagrożenia związane chociażby z terroryzmem, władze dążą się do jak najlepszego zgrania wszystkich służb odpowiadających za działania na rzecz bezpieczeństwa sportowców oraz widzów olimpiady.

Nie może więc zaskakiwać przeprowadzenie wspólnych, połączonych ćwiczeń, w których wzięli udział operatorzy południowokoreańskich jednostek antyterrorystycznych policji (SWAT/AT), straż pożarna oraz wydzielone formacje wojska. Całość pozorowanych działań odbyła się w pobliżu głównej areny zawodów w Pjongczang i zaangażowała ok. 400 uczestników z różnych służb i wojska. Jeden z zaprezentowanych mediom scenariuszy zakładał potrzebę szybkiego unieszkodliwienia bezzałogowego statku powietrznego (bsp) - quadcoptera, przenoszącego niebezpieczny ładunek wybuchowy i kierującego się na autokar ze sportowcami. Ćwiczenia obejmowały także reakcję służb m.in. na sytuację zakładniczą i możliwość użycia pojazdów do taranowania ludzi, zlokalizowanych w pobliżu stadionu. Ćwiczono również unieszkodliwianie niekonwencjonalnego ładunku chemicznego.

Co więcej południowokoreańska policja, służby specjalne oraz wojsko mają przeciwdziałać wystąpieniu także zagrożeń kinetycznych oraz tych związanych z cyberterroryzmem i cyberatakami. Dotyczy to zarówno uderzeń na infrastrukturę zawodów jak i państwa. Szacuje się, że do współdziałania ze służbami porządkowymi w rejonie zawodów będzie dyslokowanych ponad 5 tys. żołnierzy. Jednak większość obowiązków w sferze zabezpieczenia lokacji igrzysk spadnie na tamtejszych funkcjoanriuszy policji, operatorów jednostek antyterrorystycznych i innych służb porządkowych. Podkreślenia wymaga fakt tak mocnego zaakcentowania w trakcie niedawnych ćwiczeń zagrożeń związanych z bsp oraz środkami masowego rażenia. 

Reklama

Komentarze

    Reklama