300 mln złotych więcej dla SOP. Posłowie pracują nad nowelizacją

16 lipca 2018, 10:56
SOP
fot. sop.gov.pl
  • Posłowie planują zmienić łączną wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby w SOP tak, aby ta nie mogłą przekroczyć 75 proc. uposażenia zasadniczego;
  • W projekcie zmian, finansowanie SOP w latach 2018-2027, ma się zwiększyć o ponad 300 mln złotych, i osiągnąć poziom 3 673 180 000 złotych.

Sejm najprawdopodobniej zaakceptuje zmiany w zakresie m.in. wysokości dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP). Jednocześnie posłowie chcą zwiększyć maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy o SOP z 8 grudnia 2017 r. Wszystko to odbywa się, w cieniu dyskusji o problemach kadrowych w SOP oraz trwającego protestu służb mundurowych.

Po pierwszym czytaniu, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu 5 lipca bieżącego roku, pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Do ustawy z 8 grudnia 2017 r. wprowadzono nowelizację, która mówi o tym, że łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może przekroczyć 75 proc. uposażenia zasadniczego. Przypomnijmy, że wcześniejsze brzmienie artykułu 162, ustęp 5 mówiło, że "Wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami i, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może przekroczyć 20% uposażenia zasadniczego." Jednocześnie w proponowanych obecnie zmianach wskazano, iż Komendant SOP i minister właściwy do spraw wewnętrznych ustalają wysokość dodatku specjalnego na okres 1 roku od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca następnego roku.

Czytaj też: Podwyżki lekarstwem na odejścia z SOP? [KOMENTARZ]

Posłowie wnioskujący o zmianę ustawy o SOP chcą również, aby funkcjonariuszowi przyjętemu do służby albo przeniesionemu do służby wysokość dodatku specjalnego była ustalana na okres od dnia przyjęcia do służby, albo przeniesienia do służby, do dnia 31 lipca  następującego najwcześniej po dniu przyjęcia lub przeniesienia do służby w SOP. Wspomniane zmiany są również związane ze zwiększonym, względem wcześniejszych planów, finansowaniem SOP w latach 2018-2027. Pierwotnie w ustawie zapisane było 3 346 258 000 złotych jako maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem implementacji ustawy o SOP. Proponowane zmiany określają ten poziom już na 3 673 180 000 złotych. Łącznie to wzrost o ponad 300 mln złotych. Warto zwrócić uwagę, że już 2018 r. planuje się wzrost o prawie 17 mln złotych, z 228 408 000 złotych na 245 269 000 złotych.

Czytaj też: Wymiana kadr w SOP. Odejść może ponad 100 funkcjonariuszy

Nie da się ukryć, że SOP od początku powstania w miejsce BOR mierzy się z szeregiem problemów, wynikających w głównej mierze z braków kadrowych. Stąd też nacisk na zwiększenie uposażeń oraz dodatków w tej służbie. Już w opublikowanym 1 czerwca rozporządzeniu, rząd podniósł wielokrotność́ kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, do poziomu 3,99. Takie zmiany oznaczają spore podwyżki dla funkcjonariuszy SOP, którzy mogą otrzymać nawet o ponad 1000 złotych więcej niż dotychczas.

Czytaj też: MSWiA łata braki kadrowe w SOP?

W SOP służbę pełni (zgodnie z danymi na 31 maj 2018 r.) 1957 funkcjonariuszy. Z informacji przekazanych redakcji InfoSecurity24.pl na początku czerwca przez rzecznik prasową SOP, na zwolnienie ze służby lub przeniesienie do pełnienia służby w innej formacji oczekiwało 104 funkcjonariuszy.

jr

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
dropik
wtorek, 17 lipca 2018, 14:24

4 mld na ochronę rządu. no nieźle się to rozrosło. Marynarka Wojenna 0,5 mld

Junior
wtorek, 17 lipca 2018, 14:03

Komentarz jak najbardziej prawidłowy . Co z tego ze podwyżki są cały czas obiecywane budżet zwiększany, jak w samym SOPie są oficerowie którzy cały czas kombinują jak wziąć dla siebie a resztę oddać do budżetu jako oszczędności. Zwykli funkcjonariusze nie maja nic

Bakoma
poniedziałek, 16 lipca 2018, 19:37

Tylko nikt z nas nie widział na oczy tej podwyżki. Generał Milkowski tak kombinuje tak kręci żeby tylko nie dać tej podwyżki. Ale o tym mało kto wie a policja protestuje bo rzekomo nie było pieniędzy na podwyżki a tu SOP z nikąd dostał. Powtarzam jak będzie na koncie to wszystkich o tym fakcie poinformuję.

Tweets InfoSecurity24