Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zmiany w nadzorze specsłużb

  • Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska - fot. KPRM

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska zrzekła się nadzoru nad specsłużbami. Rolę koordynatora ds. służb specjalnych pełnić będzie Jacek Cichocki, szef Kancelarii Premiera. Rozporządzenie dotyczące tej zmiany poszerza również kompetencje koordynatora w zakresie kontroli ABW, SKW, SWW i AW.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, sama szefowa MSW Teresa Piotrowska poprosiła o przekazanie nadzoru nad służbami specjalnymi komu innemu ze względu na brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Na tej podstawie decyzję podjęła premier Ewa Kopacz, wprowadzając ją w życie rozporządzeniem “w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego, w zakresie koordynacji służb specjalnych”.

Dokument ten nie tylko przekazuje szefowi Kancelarii Premiera odpowiednie kompetencje, ale też poszerza je w pewnych zakresach. Otrzymał on między innymi wgląd w informacje na temat planowanych i wykonywanych przez służby zadań, oraz możliwość kontroli oświadczeń majątkowych szefa CBA. Ostatnia kwestia jest prawdopodobnie pokłosiem sprawy Pawła Wojtunika, który posiadał akcje spółek notowanych na GPW. Co ciekawe, kompetencje kontroli oświadczeń nie obejmują szefów pozostałych podległych służb.

Nowy podział kompetencji, gdyż dotąd koordynatorem był zwykle minister spraw wewnętrznych, oznacza że Teresa Piotrowska będzie nadzorowała przede wszystkim Policje, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu.

Jak podaje portal TV24 - w zakresie kontroli specsłużb nastąpi jeszcze jedna istotna zmiana. Ewa Radziszewska opuści sejmową Komisję do spraw Służb Specjalnych aby pełnić funkcję wicemarszałka Sejmu. Na jej miejsce ponownie trafi do Komisji wróci Marek Biernacki, który nie otrzymał żadnego stanowiska w rządzie premier Ewy Kopacz. 

Reklama

Komentarze

    Reklama