Wyważony wyrok TK w sprawie „podsłuchów”

31 lipca 2014, 13:44

Trybunał Konstytucyjny wydał 30 lipca 2014 wyrok w sprawach wnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego. Przyznam, ze na orzeczenie czekałem z pewnym niepokojem. Skargi dotyczyły potrzeby ograniczania uprawnień służb do stosowania technik operacyjnych w systemach telekomunikacyjnych- pisze Andrzej Barcikowski, w latach 2002-2005 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Poklask w niektórych środowiskach można uzyskać dzisiaj dzięki takiemu podejściu, które jest zbudowane na nieufności do służb, traktowaniu ich jako swoistego „permanentnego zła”, które zagraża prawu, wolności i w ogóle demokracji. Dobrze się stało, ze Trybunał Konstytucyjny nie uległ presji tego złego stereotypu i wydał orzeczenia bardzo wyważone.

Przede wszystkim uznał prawo służb do pozyskiwania danych billingowych i lokalizacyjnych w przestrzeni teleinformatycznej bez każdorazowego uzyskiwania na to zgody organów prokuratorskich czy sadowych. Gdyby uznano, ze każde sprawdzenie operacyjne musi być poprzedzone zewnętrzną zgodą, analogicznie jak podsłuch rozmów telefonicznych, wówczas moglibyśmy uznać, ze walka z przestępczością stałaby się trwale nieskuteczna.

Trybunał wykazał wyważone podejście, wniósł tym samym ciekawy i korzystny wkład do doktryny bezpieczeństwa państwa. Trybunał uznał niezbędność zewnętrznej kontroli nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych, ale ex post. Zadecydował też, że służby powinny mieć procedury bezzwłocznego niszczenia danych, które stanowią tajemnice zawodową – na przykład dziennikarską czy adwokacką, ale nie zakazał służbom pozyskiwania danych tego rodzaju. W wyroku przeważyły racje nadające umiarkowany priorytet argumentom na rzecz bezpieczeństwa obywateli i państwa ponad ortodoksyjnie pojętą ochronę, za wszelka cenę, swobód jednostki oraz wolności wykonywania niektórych zawodów. W moim przekonaniu to wyważony, dobry dla społeczeństwa wyrok Trybunału.

Andrzej Barcikowski, w latach 2002-2005 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 7
Bobo
czwartek, 31 lipca 2014, 15:37

"Trybunał Konstytucyjny wydał 30 sierpnia 2014 wyrok " hmmmm......

aircrash
czwartek, 31 lipca 2014, 15:08

30 sierpnia 2014 dopiero będzie. Poprawcie proszę.

ss
piątek, 1 sierpnia 2014, 13:05

30 sierpnia? Macie wehikul do przenoszenia w czasie?

Gość
piątek, 1 sierpnia 2014, 11:30

Uważam wyrok TK za wyważony i dobry dla Polski.

Ping
piątek, 1 sierpnia 2014, 01:29

chyba lipca..

Tweets InfoSecurity24