Reklama

Służby Mundurowe

Więźniowie produkują wyposażenie dla brytyjskiej armii

  • Fot. MoD UK/Crown Copyright.

Brytyjskie ministerstwo obrony podpisało umowę, na podstawie której więźniowie wezmą udział w wytwarzaniu elementów wyposażenia dla sił zbrojnych.

Zgodnie z komunikatem resortu obrony osadzeni będą produkować między innymi worki z piaskiem i słupki ogrodzeniowe. Podkreśla się, że taki sposób realizacji prac przyczynia się zarówno do uzyskania znacznych oszczędności dla brytyjskich podatników, jak i resocjalizacji skazanych – z uwagi na umożliwienie im nabycia umiejętności zawodowych.

Umowa Service Level Agreement (SLA) została podpisana na 10 lat. Stanowi przedłużenie wcześniejszego kontraktu, który obowiązywał przez okres sześciu miesięcy. Na jej podstawie będą także prowadzone naprawy wyposażenia, które wcześniej pozyskiwano za granicą, jak np. podnośników hydraulicznych. Podkreśla się, że realizacja kontraktu przyczynia się do powrotu miejsc pracy na Wyspy Brytyjskie.

Brytyjski minister obrony do spraw wyposażenia, wsparcia i technologii Philip Dunne stwierdził, że w trakcie cięć wydatków publicznych resort dąży do zwiększenia efektywności prowadzonych działań. Umowa, która obowiązuje od 1 lutego pozwoli na rozszerzenie zakresu produktów i usług, wykonywanych przez więźniów w stosunku do ustaleń, które obowiązywały wcześniej.

Reklama

Komentarze

    Reklama