Wchodzi w życie Narodowy Program Antyterrorystyczny

9 grudnia 2014, 14:13

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 9 grudnia Narodowy Program Antyterrorystyczny. Głównym celem Programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, a także zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach terrorystycznych - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Głównym celem dokumentu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez m.in. wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Autorzy Narodowego Programu Antyterrorystycznego podkreślają, że „pomimo podwyższonego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi na świecie i zaangażowania naszego kraju w działania w ramach międzynarodowych koalicji antyterrorystycznych, zagrożenie terrorystyczne w Polsce ze strony osób lub organizacji pochodzących z tzw. krajów podwyższonego ryzyka lub niestabilnych politycznie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium Polski traktowane jest jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych ataków”.

Natomiast grupą najbardziej narażoną na ataki terrorystyczne są żołnierze uczestniczący w misjach zagranicznych. Ponadto „bezpośrednim celem ataków terrorystycznych mogą być także polskie placówki dyplomatyczne i konsularne znajdujące się w krajach podwyższonego ryzyka lub niestabilnych politycznie”.

Kierownicy poszczególnych służb, organów i instytucji, wymienieni w dokumencie jako wiodący, są odpowiedzialni za realizację szczegółowych zadań, ujętych w Narodowym Programie Antyterrorystycznym. Są także zobowiązani do opracowania harmonogramów tych zadań i podanie planowanego terminu ich realizacji, nie później niż 30 dni od wejścia w życie Narodowego Programu Antyterrorystycznego. Następnie harmonogramy zostaną przekazane do MSW, będą też wymagały akceptacji Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Ponadto w MSW corocznie opracowywany będzie raport na temat postępu prac w realizacji Programu. Raport będzie omawiany na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca każdego roku - podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzącymi w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 9
Jarek
wtorek, 9 grudnia 2014, 16:25

ANTYTERRORYSTYCZY - CZY ZIELONOLODKOWY ?????

Kij w dupę demokracji
środa, 10 grudnia 2014, 02:31

Terroryzm – działania pokojowe, sponsorowane przez CIA, mające ograniczyć liczbę Amerykanów biorących udział w wojnie. Terroryzm dawniej był propagowany przez Al-Kaidę, dzisiaj zaś zajmuje się tym grupka talibów[1] pozbawiona duchowego przywódcy. Każdy szanowany terrorysta krzyczy przed wysadzeniem „Allah Akbar!” Jednak, aby było bardziej fajowo, terroryzm nie ogranicza się do Arabów. Kto jest gwiazdorem terroryzmu ostatniego sezonu? Anders Breivik.

ja
sobota, 20 grudnia 2014, 21:11

Największym zagrożeniem dla POlski jesteśmy my sami. Nasze POlskie bzdurne decyzje, niewłaściwe działania w wielu gałęziach naszego życia, prywata, buta, drapieżna POlityka fiskalna, niszczenie wszystkiego co się da, wyprzedaż zakładów i majątku narodowego. Wojny ani terroryzmu nie POtrzeba by nas (POlskę) zniszczyć

ja
sobota, 20 grudnia 2014, 21:10

Największym zagrożeniem dla POlski jesteśmy my sami. Nasze POlskie bzdurne decyzje, niewłaściwe działania w wielu gałęziach naszego życia, prywata, buta, drapieżna POlityka fiskalna, niszczenie wszystkiego co się da, wyprzedaż zakładów i majątku narodowego. Wojny ani terroryzmu nie POtrzeba by nas (POlskę) zniszczyć

wiedziałem że tak będzie!
środa, 10 grudnia 2014, 00:25

No i w koŃcu przyszło nam zapłacić za mieszanie się do Talibów, Islamistów, muzułmanów, Arabów i podobnych DZIKUSÓW http://wiadomosci.wp.pl/kat,139954,title,Ekspert-ds-terroryzmu-Jean-Charles-Brisard-dzihadysci-sa-gotowi-na-ataki-w-Europie,wid,16934077,wiadomosc.html?ticaid=113f38

Tweets InfoSecurity24