Reklama

Służby Mundurowe

Wchodzi w życie Narodowy Program Antyterrorystyczny

  • The Polish Ministry of Internal Affairs. Photo: MSW.
    The Polish Ministry of Internal Affairs. Photo: MSW.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 9 grudnia Narodowy Program Antyterrorystyczny. Głównym celem Programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, a także zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach terrorystycznych - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Głównym celem dokumentu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez m.in. wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Autorzy Narodowego Programu Antyterrorystycznego podkreślają, że „pomimo podwyższonego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi na świecie i zaangażowania naszego kraju w działania w ramach międzynarodowych koalicji antyterrorystycznych, zagrożenie terrorystyczne w Polsce ze strony osób lub organizacji pochodzących z tzw. krajów podwyższonego ryzyka lub niestabilnych politycznie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, a terytorium Polski traktowane jest jedynie jako cel rezerwowy ewentualnych ataków”.

Natomiast grupą najbardziej narażoną na ataki terrorystyczne są żołnierze uczestniczący w misjach zagranicznych. Ponadto „bezpośrednim celem ataków terrorystycznych mogą być także polskie placówki dyplomatyczne i konsularne znajdujące się w krajach podwyższonego ryzyka lub niestabilnych politycznie”.

Kierownicy poszczególnych służb, organów i instytucji, wymienieni w dokumencie jako wiodący, są odpowiedzialni za realizację szczegółowych zadań, ujętych w Narodowym Programie Antyterrorystycznym. Są także zobowiązani do opracowania harmonogramów tych zadań i podanie planowanego terminu ich realizacji, nie później niż 30 dni od wejścia w życie Narodowego Programu Antyterrorystycznego. Następnie harmonogramy zostaną przekazane do MSW, będą też wymagały akceptacji Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Ponadto w MSW corocznie opracowywany będzie raport na temat postępu prac w realizacji Programu. Raport będzie omawiany na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i przedkładany Radzie Ministrów do 31 marca każdego roku - podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzącymi w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama