Reklama

Służby Mundurowe

Systemy planowania radiowego ATDI na RadioExpo [Defence24.pl TV]

  • Fot. Defence24.pl
    Fot. Defence24.pl

Firma ATDI zaprezentowała na RadioExpo systemy oprogramowania przeznaczone dla służb specjalnych i wojska, w tym służące do planowania sieci TETRA oraz HTZ Warfare. „Dotyczy ono planowania radiowego, walki radioelektronicznej. Zastosowaniem może być zagłuszanie, optymalizacja sieci, ochrona konwoju” - mówiła Agnieszka Ślóarska, prezes ATDI.

HTZ Warfare to rozwiązanie oferowane przez ATDI, proponowane instytucjom z sektora obrony narodowej, siłom zbrojnym, służbom wywiadowczym, regulatorom częstotliwości wojskowych, policji, służbom ratowniczym i bezpieczeństwa jak również dla producentów sprzętu wojskowego.

Na świecie jest używane przez ministerstwa, przez regulatorów cywilnych i wojskowych, przez służby specjalne, policję i straż pożarną. Wykorzystywane jest na dużych szczytach międzynarodowych, też ze względów na to, że jest oprogramowaniem przewodnim amerykańskiego Homeland Security, który idzie od służb granicznych aż po służby typu FBI i służby specjalne.

Agnieszka Ślósarska prezes ATDI

Przedstawiciele spółki zaznaczają, że operacje militarne mają miejsce w coraz bardziej złożonym środowisku elektromagnetycznym, gdzie zarówno techniczne zdolności wojskowe (Communication Electronic Warfare) jak również technologie cywilne są wykorzystywane w celu wsparcia działań sił zbrojnych.

HTZ Warfare zintegrowało trzy systemy: EWPMT (Electronic Warfare Planning and Management tool), MSMT (Military Spectrum Management Tool), oraz MRPT (Military Radio Planning Tool). Przy czym zawierają one ponad 50 modeli propagacyjnych (2D i 3D), dane cyfrowe terenu oraz specyfikację sprzętu łączącego różne technologie, celem stworzenia wspólnego obrazu operacyjnego dla środowiska elektromagnetycznego. Może ono zostać użyte na przykład do wsparcia planowania trasy konwoju. 

Z kolei system oprogramowania Planowanie Radiowe TETRA przeznaczony jest dla Inżynierów RNP/RNO specjalizujących się w technologii TETRA i pracujących w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo publiczne, transport publiczny, rząd, wojsko, przemysł, rynek komercyjny (w tym przemysł paliwowy, energetyczny oraz rynek telekomunikacyjny).

Jak zapewnia producent, planowanie sieci bezprzewodowej TETRA można podzielić na cztery główne grupy zadań, częściowo od siebie zależnych: planowanie i pozyskiwanie lokalizacji; planowanie sieci radiowej, planowanie transmisji oraz optymalizacja i wzmocnienie wskaźników KPI.

Reklama

Komentarze

    Reklama